Ново отлагане на пенсионната реформа?

пенсионери

КНСБ поиска ново отлагане на пенсионната реформа, а БСП внесе законопроект отлагащ прехвърлянето на пенсии за рабтещите при тежки условия към професионалните фондове.

КНСБ настоява за замразяване на възрастта за пенсия до началото на 2019 г. От 2000 г., когато бе направена пенсионната реформа, продължителността на живота за мъжете е нараснала с 10 месеца, а за жените с 1 година и 4 месеца, аргументират се от синдиката. КНСБ е съгласно автоматичното нарастване на пенсионната възраст с очакваната продължителност на живота да се приложи от 2019 г.

Синдикатът е съгласен да продължи увеличаването на осигурителния стаж с 4 месеца на година.

Тригодишна отсрочка за ранното пенсиониране пък предлагат депутати от БСП. Вместо от 1 януари 2015 г. пенсионните фондове да започнат да изплащат първите допълнителни пенсии на работещите при тежки условия от края на 2017 г., предвижда проект, внесен в парламента.
Според вносителите Мая Манолова и Страхил Ангелов ранното пенсиониране е уредено „по един нелеп начин, а именно в § 4 от Кодекса за социално осигуряване“.
Още по – голям проблем на тази разпоредба е, че същата има временен характер, който с оглед настоящето законодателство, има действие до 31.12.2014 г. Няма да се оправдаят надеждите на част от лицата, които са започнали да работят при тези тежки условия на труд, разчитайки, че техните особени и специални права ще бъдат защитени, е на път да бъде неоправдано.
С реформата на осигурителната ни система от 2000 г., бяха въведени частни професионални осигурителни фондове, които следваха да заместят държавата в ранното пенсиониране, припомнят авторите. Оказа се обаче, че 10 години по – късно, средствата, натрупани по партидите на осигурените лица, са изключително ниски, по няколко причини. Една от причините е сивата икономика. Другата причина са лицата, работили преди реформата през 2000 г., които нямат натрупани средства. Това означава, че те не биха получили по никакъв начин полагаемия им се размер, тъй като средствата им за пенсия са отишли в държавата, а не във фонда. Не на последно място, средствата, натрупани в частните пенсионни фондове, са изключително ниски, тъй като периодът от 2000 г. до настоящия момент е недостатъчен за формирането на обем от средства за изплащането на нормална пенсия.

Хората, които са работили в условия на първа категория труд в продължение на 10 години могат да се пенсионират след навършени 47 години и осем месеца за жените и 52.8 за мъжете. Във втора категория условието е стаж от 15 години и пенсиониране след 52 години и 8 месеца за жените и 57 години и 8 месеца за мъжете.

Професионалните фондове предлагат до 2022 г. да се изплаща една основна пенсия от НОИ на базата на осигурителния си принос в солидарния стълб и допълнителна от от фондовете.

Предвиждаше се от 2015 г. да започне плавно покачване на възрастта за ранно пенсиониране. Това ще бъде второ замразямане на пенсионната реформа, след като в края на 2013 г. бе дадена една година отсрочка и за работещите при трета категория.