Одобриха коледните добавки на пенсионерите

Левове

Правителството одобри допълнителен трансфер от 50 млн. лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г. Парите ще се използват за коледни добавки към най-малките пенсии.

Мярката обхваща хората с пенсии или сбор от пенсии, заедно с добавките и компенсациите към тях, за месец декември до 286 лв. включително. Те ще получат допълнително по 40 лв..

По този начин ще бъдат подпомогнати около 1 235 000 пенсионери с месечни доходи до определената линия на бедност. Средствата ще бъдат осигурени чрез преструктуриране на разходите и трансферите по централния бюджет., съобщи социалният министър Ивайло Калфин.

Освен това беше решено учителите в общински училища и детски градини да получат допълнително възнаграждение за постигнати резултати.

Вчера премиерът се срещна с министъра на финансите Владислав Горанов, за да се огледа какво може да се съкрати от инфраструктурни проекти и администрацията и да се даде на българските пенсионери. Партията АБВ искаше да има коледни добавки за всички пенсионери, а не само за най-бедните.

През миналата година също имаше коледни добавки за най-бедните пенсионери, но с доходи до 251 лв., колкото е била границата на бедността. Тогава мярката обхвана 1 015 000 души, които получиха по 50 лв.

Пенсионните програми не постигат целта си

пенсионери

В България едва около 12% от финансовите активи на домакинствата са вложени в пенсионни фондове, докато в САЩ този показател е двойно по-голям – 24%. Това става ясно от анализите на УниКредит Булбанк и Алианц, представени на съвместен семинар. Традиционно българите предпочитат депозитите, докато в САЩ едва 15% от активите на домакинствата са вложени в банките.

„Целите на задължителните пенсионни програми в България не са постигнати към този момент, а именно заместването на дохода при пенсиониране да осигури съответствие с постигнатия стандарт на живот през активната възраст и да се избягва изпадане под прага на бедност“, коментира Цветанка Минчева, директор Банкиране на дребно в УниКредит Булбанк.

Исторически е доказано, че пенсионните фондове могат да победат инфлацията. За 14 години средната инфлация е 5.22%. Средноаритметичните доходности на българските пенсионни фондове за 2013 г. са: 5.24% за ППФ, 6.86% за ДПФ и 4.65% за УПФ.

Към 31 март 2014 г. активите на всички фондове за допълнително пенсионно осигуряване са 7.24 млрд. лв., което се равнява на 9% от БВП за миналата година.

По данни на Комисията за финансов надзор 3.3 млн. души или 69% от хората в трудоспособна възраст имат партиди в универсален пенсионен фонд; 262 хил. или 5% в професионален пенсионен фонд, 590 хил. или 12% в доброволен пенсионен фонд.

пенсииЗа региона на Източна Европа работещите с висок доход, при пенсиониране получават средно по 63% от размера на трудовото си възнаграждение след пенсиониране. Най-нисък е този показател в Чехия – 31%, а България се нарежда на второ място с 53% заместване на дохода, получаван преди пенсия (това означава, че при заплата 1000 лева, се получава пенсия от 530 лева). За сравнение работещите с висок доход в Унгария след пенсиониране получават близо 82% от заплатата си.

пенсионериТова засилва материалната нищета – показател, по който България е на последно място в ЕС и прави възрастните хора в България по-неудовлетворени от връстниците си в други страни.