Пенсионните фондове представиха пълна прогноза за пенсиите

Човек, който има пълно осигуряване в универсален пенсионен фонд (УПФ) може да разчита на пенсия от 1630 лв., ако се е осигурявал на средната работна заплата. Това става ясно от анализ, представен от ПОК „Доверие“.

1 346 124 хил. лв. е доходът, реализиран от пенсионните дружества, при управлението на УПФ и ППФ, от 2012 до 2015 г. От тази сума 919 181 хил. лв. са разпределени по партидите на осигурените лица за същия период, показва още анализът.

Съотношението между събраните такси и размера на управляваните активи, във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване или втория стълб, намалява ежегодно, твърдят фондовете.
Данните за дохода по одитиран „Отчет за доходите“ за периода 2012-2015 г. показват, че в парично изражение брутният доход от управлението на средствата на осигурените лица в УПФ и професионален пенсионен фонд (ППФ) сумарно представлява 1 346 124 хил. лв., съответно:
1 193 664 хил. лв. за УПФ и 152 460 хил. лв. за ППФ.
Нетният доход, или сумата, която е разпределена по индивидуалните партиди на осигурените лица за същия период, след като са удържани двете такси – управление и инвестиционна, е в размер на 919 181 хил. лв., съответно: 808 893 хил. лв. за УПФ и 110 288 хил. лв. за ППФ.
През 2012 г., тази стойност е 1,66%, като през следващите години намалява и в края на 2015 г. достига 1,56%. Намалението се дължи на нарастването на активите, включително в резултат от дейността на ПОД и разпределения доход от инвестиции по партидите на осигурените лица.
От 2015 и през следващите години се проявява ефектът от общото намаляване на таксите при УПФ и ППФ. Този ефект ще продължи да оказва своето въздействие и през следващите години, тъй като КСО предвижда до 2019 г. максималният размер на таксата от всяка вноска да бъде намален до 3.75%, а максималният размер на инвестиционната такса да стане 0.75% годишно върху стойността на нетните активи под управление.
Общо начислените такси са 426 943 хил. лв.

Средната сума за осигурените в УПФ е 2400 лева, показват данните на Комисията за финансов надзор Сумата обаче зависи от продължителността на осигурителния период; осигурителната вноска и осигурителния доход, а не само от доходността. Трябва да се има предвид, че част от лицата, които са започнали да се осигуряват през 2002 г. и за втора пенсия, преди това са се осигурявали само в НОИ. Затова се приема, че пълно осигуряване за втора пенсия имат родените след 1976 г.

Така например, мъжете, родени от 1960 до 1970 г., които имат повече от 160 вноски, вече са натрупали над 6000 лева, показват данните. Техните връстнички, дори при редовно осигуряване обаче имат по около 5500 лева, а най-високи суми се падат на жените, родени през 1977-1978 г.

Пенсионните фондове представиха и изчисления за прогнозния размер на пенсиите. Те са направени при следните допускания. Нарастването на СОД, максималния и минимален осигурителен доход и СРЗС се базират на прогнозата на НОИ, направена в „Актюерския доклад за 2016 г.“ От 2020 г. максималният осигурителен доход се предвижда да е 254% от СРЗС за страната, а минималният осигурителен доход – 45% от СРЗС за страната (Таблица) Актуализацията на пенсиите в УПФ е изчислена при технически лихвен процент 3% и доходност от 5% годишно. Предполага се също, че таксите на фондовете ще намаляват – от 5% встъпителна вноска през първите години на осигуряването до 3.75% през 2019 г., а инвестиционната такса (върху реализираната доходност) – ще се понижи от близо 1% до 0.75%.

пенсии

Ако човек се е осигурявал в продължение на пълни 40 години от 2002 до 2041 г., то към момента на пенсионирането ще може да разчита на обща пенсия от УПФ и НОИ в размер на 1630 лв., ако осигуряването е на средната заплата.

А ако през цялото време се е осигурявал на тавана, пенсията му ще бъде 4469 лева. Съгласно тези разчети, нарастването на пенсиите от УПФ след пенсиониране ще бъде с 1.9% годишно. За сравнение изчисленията на фондовете показват, че ако той се откаже от втория стълб и избере да се осигурява само в НОИ, ще получава пенсия от 1214,67, респективно 3399,53 лева.

Ключовият момент в това изчисление е т. нар. коригиращ коефициент – тоест намалението на пенсията от НОИ, ако човек се осигурява и за втора пенсия. Той, както economix.bg вече е посочил, бе тема на различни интерпретация, поради несъвършенствата в закона (виж тук). Анализът приема, че този коефициент ще нараства и през 2041 г. ще бъде 23.9%.

таблица за пенсии