Етикети: печалба

В повече общини с висока безработица ще може да се преотстъпва корпоративен данък, реши парламентът с приемането на второ четене на промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). От преференцията могат да се възползват данъчно задължени лица, извършващи производствена дейност в общини, в които за предходната година преди текущата има безработица с или над…

Чети нататък