Икономиката и климатът определят победителя от Сочи

спорт

PwC прогнозира кой ще бъде големият победител от Олимпиадата в Сочи въз основа на няколко показателя: домакинство, снежно покритие в съответната страна, ски курорти на глава от населението, среден доход, население, традиция в зимтните спортове.

Моделът цели не само да прогнозира броя медали, които страните ще спечелят, но и да тества прогнози, които не отчитат само историческите успехи. Той показва, че размерът на икономиката има сериозно влияние върху резултатите.

Швеция

Класиране по медали: поделено 8 място

Очаквани медали през 2014 г: 10

Медали през 2010 г.: 11

Класиране по БВП (2013): 34

Швейцария

Класиране по медали: поделено 8 място

Очаквани медали през 2014 г: 10

Медали през 2010 г.: 9

Класиране по БВП (2013): 36

Китай

Класиране по медали: 7 място

Очаквани медали през 2014 г: 15

Медали през 2010 г.: 11

Класиране по БВП (2013): 2

Норвегия

Класиране по медали: 6 място

Очаквани медали през 2014 г: 21

Медали през 2010 г.: 23

Класиране по БВП (2013): 46

Австрия

Класиране по медали: 5 място

Очаквани медали през 2014 г: 22

Медали през 2010 г.: 16

Класиране по БВП (2013): 37

Канада

Класиране по медали: 4 място

Очаквани медали през 2014 г: 23

Медали през 2010 г.: 26

Класиране по БВП (2013): 13

Русия

Класиране по медали: 3

Очаквани медали през 2014: 25

Медали през 2010 г.: 15

Класиране по БВП (2013): 6

Германия

Класиране по медали: 2

Очаквани медали през 2014: 26

Медали през 2010 г.: 30

Класиране по БВП (2013): 5

САЩ

Класиране по медали: 1

Очаквани медали през 2014: 35

Медали през 2010 г.: 37

Класиране по БВП (2013): 1