ОИСР: Само Япония се подобрява

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) понижи прогнозата за икономическия ръст в развитите страни, като изключение…