ОИСР препоръча още парични стимули

Световна икономика

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие понижи прогнозата си за световния ръст за тази и следващата година, поради охлаждане на развиващите се икономики, включително Бразилия и Индия.

Световната икономика вероятно ще нарасне с 2.7% тази година и 3.6% през следващата, вместо 3.1%, съответно 4 % ръст, прогнозирани през май.
Главният икономист Пиер Падоан обърна внимание на нестабилната ситуация в развиващия се свят, който подкрепяше ръста на световната икономика по време на кризата. „Сега е в сила обратното, но не може да се каже, че развитите икономики са отново в добро състояние”.

Макар че еврозоната излезе от рецесия, според ОИСР е необходимо ЕЦБ да потърси начини за разхлабване на политиката си, а Федералният резерв трябва да запази стимулите за известно време. „Мнозина бяха изненадани от силната реакция, когато започна дискусията за намаляване на паричните стимули. Фед трябва да преоцени пазарната реакция и това прави решението когато да започне да ограничава покупките на активи още по-трудно. Но в крайна сметка това ще трябва да се случи”, коментира Падоан.
Според новата прогноза американската икономика ще отбележи ръст от 1.7% през 2013 г. и с 1.9% следващата година, близо до майския доклад. За Япония организацията казва, че при държавен дълг, надхвърлящ 230% от БВП, топ приоритетът е постигнагането на бюджетен излишък до 2020 г. Прогнозата е за ръст от 1.8% и 1.5% респективно.

ОИСР очаква спад на икономиката на еврозоната с 0.4% (0.6% през май) и ръст от 1% догодина.
Организацията също прогнозира за първи път и ръстът през 2015 г. – 3.9% за световната икономика, 3.4% в САЩ и 1.6% в еврозоната.