Кайманите и Сейшелите вече не са данъчен рай

МФ

13 офшорни зони отпаднаха от списъка на държави с преференциален данъчен режим по чл. 64 от Закона за корпоративното подоходно облагане.
Мерките вече ще се прилагат към 37 държави и територии, включително Белиз, Панама, Хонконг и ОАЕ, става ясно от списък, одобрен от министъра на финансите. Отпадат:

Антигуила
Аруба
Бермудски острови
Британски Вирджински острови
Гърнси
Джърси
Кайманови острови
Кюрасао
Монсерат
Остров Ман
Мавриций
Сейшели
Търкс и Кайкос

От 1 юли влязоха в сила промените в Закона за икономически и финансови отношения с дружества, регистрирани в офшорни зони. Според тях „Юрисдикции с преференциален данъчен режим“ са именно юрисдикциите по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане, с изключение на Гибралтар (брит.) и държавите – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство.