Етикети: облигации

Спредовете по корпоративните облигации растат, но все още ниската доходност (поради ниските лихви по безрисковите активи) създава предизвикателства за мениджърите на фондове. Разликата между доходността по корпоративните облигации с инвестиционен кредитен рейтинги ДЦК в еврозоната се увеличи до тригодишен връх, показват данни от индексите на Barclays. Тя достига нива, които обикновено се асоциират с рецесия.…

Чети нататък

Пазарите преживяват седмици на силни колебания, опитвайки да предвидят накъде ще поеме световната икономика и лихвените проценти. Инвеститорите са раздвоени между умерения растеж на световната икономика и паричните стимули. Първото надделя тази седмица, като в четвъртък акциите се понижиха, а доходността на американските и германските облигации достигна най-високи нива за 2015 г. (доходността на облигациите…

Чети нататък

Доходността на държавните облигации – и особено германските, се повиши, а доларът отслабна в днешната търговия. Какво се случи, та обърна наложилите се до момента тенденции и дори премести вниманието от пълната с неизвестности гръцка драма? Европейските и азиатските акции се понижиха, след като инвеститорите се стреснаха от разпродажбите на държавните облигации. Макар да изглежда…

Чети нататък