Пазарът на облигации праща предупредителни сигнали

Валути, евро
Спредовете по корпоративните облигации растат, но все още ниската доходност (поради ниските лихви по безрисковите активи) създава предизвикателства за мениджърите на фондове.

Разликата между доходността по корпоративните облигации с инвестиционен кредитен рейтинги ДЦК в еврозоната се увеличи до тригодишен връх, показват данни от индексите на Barclays. Тя достига нива, които обикновено се асоциират с рецесия.

Спредове над 1.5 процентни пункта исторически се асоциират с икономически затруднения, посочва Зосо Дейвис от Barclays пред WSJ. Това се е случвало след дотком балона, по време на кризата от 2008 г. и дълговата криза в еврозоната от 2010 до 2012 г. Все пак пазарите на облигации рядко се приемат като начин за предсказване на забавяне на икономическата активност и не всички икономисти са сигурни, че това ниво е повратна точка.

В САЩ напрежението е концентрирано основно върху длъжниците с боклукчийски кредитен рейтинг, голяма част от които са изложени на риска от спадащите цени на суровините. Само през миналата седмица инвеститорите пласираха поръчки за повече от 100 млрд. долара за ълг от 46 млрд. долара, продаден от Anheuser-Busch InBev NV, която има инвестиционен рейтинг.

Въпреки това спредът на облигациите с инвестиционен рейтинг над ДЦК в САЩ надхвърля 1.5 процентни пункта от юли.

Същият спред в еврозоната достигна нивото от 1.5% в петък, като се разшири от около 1.3% в началото на годината и е двойно повече спрямо нивата преди година.

Продажбите на дълг в световен мащаб се понижават с 19% от началото на годината, сравнено със същия период на 2015 г. Това е най-лошо начало на Новата година от 2002 г, сочат данни на Dealogic.

Процентът на дефолти за европейските джънк облигации е бил 0.7% през 2015 г., според Fitch Ratings. Компанията не очаква той да надхвърли 1% – все още ниско на фона на 10.5% през 2009 г., след финансовата криза.

По-лошо е положението в САЩ, където този процент е 3.4% през 2015 и се очаква да надхвърли 4.5% тази година. През 2009 г. дефолтите по корпоративен дълг бяха 14% .

Повече риск

Най-голямата компания за управление на активи в Европа междувременно започна да прилага необичайна стратегия, за да предпази своите фондове за корпоративни облигации от колебанията на финансовите пазари – купува по-рискови дългове.

Френската Amundi, която управлява активи за 952 млрд. евро е загрижена от ниската доходност не осигурява защита срещу пазарни разпродажби. Дори малък скок на доходността на облигациите (когато цените падат), би оставил притежателите им с големи загуби.

Насочването към дълг с по-нисък рейтинг от друга страна означава поемане на по-голям риск.

Рязкото понижение на цените на германските ДЦК пролетта демонстрира рисковете. Доходността на 10-годишните облигации скочи от почти нула през април до 1% два месеца по-късно. Към 10 юни, инвеститорите които преди разпродажбите имаха възвращаемост от 4.5% от началото на годината, се изправиха пред загуба от 2.2% според индексите на Barclays.

Инвеститорите в корпоративни облигации от еврозоната с висок рейтинг загубиха 0.6% тази година, сравнено с положителна възвращаемост от 8.4% през 2014, според Barclays. А високодоходните облигации (с висок риск) осигуриха 3%.

Сред книжата, които Amundi купува, са необезпечени облигации, издадени от банките, които могат да донесат загуби, ако капиталът на банката падне под определено ниво, както и т. нар. хибридни инструменти. (Лихвените плащания по хибридните инструменти обикновено могат да бъдат отложени и те са подчинени на традиционния дълг в случай на дефолт). Този тип ценни книжа неслучайно има по-висока доходност.

Подходът на Amundi в Европа е в контраст с поведението й в САЩ, където тя продава рисковите активи и се насочва към облигации с инвестиционен рейтинг. Пазарът на джънк облигации в САЩ страда от големите си експозиции към енергийния сектор след спада на цените на петрола до 28 долара за барел. Освен това САЩ е в по-напреднала фаза на кредитния цикъл от Европа, период, когато корпоративните дефолти нарастват.

Средната доходност по петгодишните американски книжа с инвестиционен рейтинг е 3% в петък, според Barclays, леко понижение от началото на годината.

За сравнение средната доходност на подобни облигации в Европа е 1.5% при 1.4% в началото на годината.

Американските ДЦК – на 2%

Bloomberg допълва, че миналата седмица доходността по 10-годишните облигации в САЩ се понижи до тримесечно дъно от 1.98%, отхвърляйки очакванията за повишение след вдигането на лихвите от Фед. След възобновяването на търговията във вторник (понеделник бе почивен ден в САЩ), доходността на американските трежърита се възстанови до 2.07% , тоест цените спаднаха.

Спадът на доходността идва на фона на понижение на Standard & Poor’s 500 с 8% през януари и намаляващи инфлационни очаквания, което кара инвеститорите да търсят убежище в ДЦК. Също така инвеститорите намаляват очакванията си за бъдещото повишение на лихвите в САЩ.

Друг измерител – разликата в доходността между 10-годишните и 2-годишните ДЦК в САЩ също се свива – до 1.14 процетни пункта. За последен път този спред е бил толкова нисък през 2008.

Това намаляване на доходността на 10-годишните ДЦК на САЩ не означава автоматично рецесия, коментират от BNP пред Bloomberg, като прогнозират, че доходността ще нарасне до 2.75% до края на годината.

Но проучване на агенцията на база фючърсните контракти установи, че залозите за увеличението на лихвите от Федералният резерв поне веднъж през тази година са паднали до 69%, докато в началото на годината това очакване споделяха 93 на сто.