Tag Archives: облигации

Спредовете по корпоративните облигации растат, но все още ниската доходност (поради ниските лихви по безрисковите активи) създава предизвикателства за мениджърите на фондове. Разликата между доходността по корпоративните облигации с инвестиционен кредитен рейтинги ДЦК в еврозоната се увеличи до тригодишен връх, показват данни от индексите на Barclays. Тя достига нива, които обикновено се асоциират с рецесия.…

Read more

Пазарите преживяват седмици на силни колебания, опитвайки да предвидят накъде ще поеме световната икономика и лихвените проценти. Инвеститорите са раздвоени между умерения растеж на световната икономика и паричните стимули. Първото надделя тази седмица, като в четвъртък акциите се понижиха, а доходността на американските и германските облигации достигна най-високи нива за 2015 г. (доходността на облигациите…

Read more