Tag Archives: незаконни строежи

Всички граждани и фирми, извършили незаконно строителство до 25.07.2003 г., все още имат възможност да подадат заявление за изследване възможността за узаконяване на незаконните строежи в общината /района/ по местонахождение на строежа. Срокът изтича на 26.11.2013 г. Незаявените в този срок незаконни строежи подлежат на санкции. За незаконни постройки отпреди март 2001 г. може да…

Read more

Отпадане на категоризацията на заведенията за хранене, съкращаване на сроковете за ОВОС и отпадане на предварителните договори с ВиК и ЕРП-тата при започване на строеж, предвижда първият пакет от 25 мерки за намаляване на административната тежест. Вносител на пакета е вицепремиерът Даниела Бобева. При първоначалното му приемане бе акцентирано на намаляване на таксите за Агенцията…

Read more