Износът на ток ще спада, спират мощности

енергетика

Очаква се износът на ток от България да намалее драстично до 2018 г., като спадът вероятно ще бъде с 40.4%. При върха от 10,661 млрд. квтч. през 2011 г. се очаква той да падне до 6,354 млрд. квтч.Това е написано в Бюлетин за енергетиката за 2014 г., публикуван от Министерство на икономиката и енергетиката.

Причината е, че възможностите за производство на електроенергия у нас ще стават по-малко, след като ТЕЦ-овете бъдат затваряни, а вътрешното потребление ще расте. Енергийната зависимост на България през последните четири години е значително по-ниска от средната за страните-членки на ЕС.

За десетте месеца на тази година страната ни е изнесла 7,710 млрд. квтч. Това, обаче, ще стане невъзможно за цялата 2016 г. и за всички останали години до края на десетилетието.

България разполага с разнообразен електропроизводствен микс, включващ ядрени, термични и централи, използващи ВЕИ (водни, вятърни, слънчеви централи и електроцентрали на биомаса).На 1 януари 2015 г. трябва да спре цялата ТЕЦ „Варна“, където са инсталирани 1260 мегавата. Освен това догодина ТЕЦ „Русе“ ще се лиши от половината си мощности, които намаляват до 84 от 169 мегавата. Заради остарели съоръжения вероятно ще спрат и други 330 мегавата във въглищни централи.

Около 2/3 от горивата и енергията у нас се използват от централи за производство на електрическа и топлинна енергия, 1/3 – от рафинерии за производство на нефтопродукт и незначителна част се използват от брикетни фабрики, доменни пещи и коксуващи предприятия. Получената в резултат на преобразуването енергия е около 60% от вложената за преобразуване, пишат експертите. Общото крайното потребление на топлинна енергия в страната през 2013 г. възлиза на 12.4 ТВтч, което е с 6.6% повече спрямо 2012 г. В структурата на потребление на топлинна енергия с най-голям дял са небитовите (промишлени и стопански) клиенти – 65%, следвани от битовите клиенти – 30% и небитови бюджетни клиенти – 5%., пише в бюлетина.

В същото време не се предвижда пускането на нови мощности. Към енергийната система ще се присъединяват главно ВЕИ, за които вече има сключени договори. Тяхното производство обаче е непостоянно, тъй като зависи от природните сили.