Парите – по-важни от образованието за младите

Млади

Професиите като юрист, лекар и IT специалист продължават да бъдат най-предпочитани от младите хора от 2005 г. досега. През 2013 г. обаче сред тях се нарежда и професията на преподавателя, което е нетипично за годините на прехода.

Това сочат резултатите от Национално представително проучване „Българската младеж 2013“, направено от Националния център за изучаване на общественото мнение (НЦИОМ).
Над половината от участвалите в изследването (57%) дават приоритет на стандарта си на живот пред образованието си. Това в по-голяма степен се отнася за мъжете, за хората на възраст от 25 до 35 години, за жителите на малките градове и селата, както и за младежите от етническите малцинства. Стандартът на живот, а не образованието е по-важен и за хората, които в момента са без работа, за невладеещите чужди езици и за младите хора, които вече имат деца. Това означава, че безработицата не е стимул за повишаване на квалификацията.

За други 43% по-важно е да получат възможно най-доброто образование. Такова е мнението предимно на жените, на респондентите на възраст между 15 и 25 години, на студентите и на жителите на големите градове.
46% от интервюираните млади хора заявяват, че са плащали за частни уроци. Сравнителният анализ на резултатите от проведеното изследване на НЦИОМ през 2013 г. с данните от 2010 г. показва, че въпреки промените в образователната система, относителният дял на младите хора, които са плащали за частни уроци, се повишава макар и незначително (от 41% през 2010 г. на 46% през 2013 г.).

45% от младите хора в България при никакви обстоятелства не биха напуснали България, 43% – имат намерение временно да напуснат, а 12% – за постоянно. Желанието за емиграция е по-изразено при ниско образованите и безработните.

През 2013 година повече млади хора, в сравнение с 2010 година, правят следните неща: сърфират в Интернет (55%:66%), чатят (43%:50%), излизат с приятели (38%:45%), ходят на заведения (15%:21%).

Младите пият предимно бира и 96% са заявили, че не са ползвали наркотици.

45% от младежите излизат с приятели навън всеки ден, а други 32% правят това два три пъти седмично.
Нараства делът на младите хора, които декларират интерес към модата и следят активно модните тенденции. Те са 12%, предимно момичета.

За последните осем години с 13% намалява делът на младите българи, които посочват, че слушат поп-фолк музика (от 54% на 41%). Интересът към чалгата намалява с увеличаването на възрастта и при младите над 30 години, тази музика се слуша от 33%, а рок харесват над 29%.