Tag Archives: минимални осигурителни прагове

Изненадващото увеличение на минималния осигурителен доход за 2016 г. с 8 на сто, на което economix.bg посвети две публикации, започва да се разбулва. [ddownload id=“35377″ text=“Договорени прагове в 48 бранша“] Според работодателите, които дадоха специална пресконференция, обявеният среден процент увеличение е пресметнат грешно от Министерството на труда и социалната политика. Този среден процент е важен,…

Read more

Работодатели и синдикати договориха ръст на минималните осигурителни прагове, който надхвърля повечето показатели, отчитащи динамиката на доходите. Този ръст е 8%, като се отнася за половината сектори. В правомощията на министъра на труда е да реши дали същото увеличение на прага ще се приложи автоматично и за секторите, в които няма споразумение. Ръстът съответства на…

Read more