Броят на хората с доходи над 1 млн. лева силно нарасна

Левове

Общо 545 млн. лв. са спечелили 259 граждани, които са обявили доходи над 1 млн. лв. за 2014 г., показват данните от обработените до момента декларации, съобщиха от НАП. Средно на милионер се падат по 2.1 млн. лева. Броят на милионерите и сумите нараства значително.

През 2013 г. 184 души декларираха 354 млн. лева, показват данни на economix.bg

Най-много са получили милионерите от трудови и приравнени правоотношения – 226 млн. лв. (41% от доходите), следват доходите от прехвърляне на права и имущества – 147 млн. лв. и тези от стопанска дейност като едноличен търговец – 103,1 млн. лв.

През миналата година милионерите спечелиха от заплати също 41% от дохода си.

Сред милионерите има петима чужденци, които са спечелили общо 14 млн. лв., като 10 млн. лв. от тях са доходи от прехвърляне на права и имущества. И петимата са мъже.

На базата на данните за първите десет, профилът на българинът, декларирал най-висок доход от 2014 г., е мъж на 49 години, от София с доходи от над 8,7 млн. лв. годишно.

Според обработените до момента декларации най-много „милионери“ има в София – 129, следва Варна с 18 граждани с доходи от над един милион лева и Пловдив с 16.

През миналата година търновци и бургасци също присъстваха в списъка на най-богатите.

Данните показват също, че в топ 10 на богатите хора има само една жена.

Все повече милионери от заплата. Защо?

пари
Доходите от трудов или мениджърски договор  при хората, декларирали доходи над 1 млн. лева, почти са се удвоили след 2011 г. Това показват изчисления, на база данните на НАП.
Общо 147 души са обявили доходи над 1 млн. лв., като те са спечелили общо 305,3 млн. лв. през миналата година. Данните са предварителни, затова помолихме НАП за допълнителна и по-подробна информация.
От нея става ясно, че броят на милионерите, респективно декларираните от тях доходи е намалял и през 2012 г.  Понижението е основно за сметка на доходите от продажба имущество, които намаляват наполовина – от 112 млн. за 2011 г. на 44 млн. лв. през 2012 г. и 55 млн. лева през миналата година. Доходите на ЕТ се свиват от 122 млн. лева през 2011 г. на 71 млн. лева през 2013 г.
доходиНай-силно растат доходите на най-богатите от заплати – от 80 на 114 млн. лева.
В това число най-младият милионер – дама на 25 години, е декларирала около 240 хил. лева месечно от мениджърски или трудов договор през миналата година.
Наблюдавайки данните на НСИ за средната заплата, данните на МФ за данъците върху доходите, както и данните на БНБ за ръста на депозитите в зависимост от техния размер, стигнахме до извода, че се касае за разпределяне на значителни бонуси в края на 2013 г.
Това би обяснило внезапното увеличаване на средната годишна работна заплата за 2013 г.  с 10.5%, както и рязкото увеличение на приходите от данък върху доходите през януари 2013 г.
Собствениците на бизнес вероятно предпочитат да разпределят повече средства като трудов доход, отколкото като дивидент. Възможно е също да се чистят касови наличности.
Данните на МФ подкрепят тази хипотеза. През 2011 г. данъкът върху дивидента е осигурил на бюджета  140 млн. лева, за да падне на 56 млн. лева през 2013 г. За собствениците на непублични компании е по-изгодно да получават заплата, тай като над 2400 лева данъкът става намаляващ (заради тавана на доходите). В същото време комбинираната ставка на данък печалба и данък дивидент е 14.5% на сто.