Патентите и авторските права рязко повишават заплатите

ИТ

Средното възнаграждение в секторите, зависещи от права на интелектуална собственост, е с над 40 % по-високо, отколкото в останалите. Това става ясно от проучване на Европейското патентно ведомство и Службата за хармонизация във вътрешния пазар (OHIM) е извършила проучване относно правата върху интелектуална собственост (ИС).

Премията към заплатите е най-висока в секторите с интензивно използване на авторски права. Заетите там получават с 69% повече или 856 евро седмично. Най-малко увеличение на заплатите спрямо обичайните професии, имат заетите в сектори, които разчитат на права върху дизайн – с 31% повече.

В това проучване, озаглавено „Силно зависещи от права на ИС сектори: принос към икономическите резултати и заетостта в Европа“ (септември 2013 г.), се измерва значението на правата върху интелектуална собственост за икономиката на ЕС.

Основните заключения на проучването са, че около 39 % от общата икономическа активност в ЕС (на стойност близо 4,7 трилиона евро годишно) е генерирана от силно зависещи от правата върху интелектуална собственост сектори, 26 % от общата заетост в ЕС (56 млн. работни места) се осигурява пряко от тези сектори, а други 9 % от работните места в Съюза са свързани непряко с тях.

Силно зависещи от права на ИС сектори са тези, които регистрират повече права върху интелектуална собственост на служител, отколкото други отрасли, или тези, където използването на патенти, дизайни, търговски марки или авторски права е характерна дейност.

Примери за силно зависещи от права на ИС сектори:

  • производство на преносими инструменти с вграден двигател (патенти);
  • производство на основни фармацевтични продукти (търговски марки);
  • производство на ръчни и настолни часовници (дизайни);
  • публикуване на книги (авторски права);
  • производство на мляко и млечни продукти (географски означения).
  • много сектори с изключително разнообразна дейност в сферата на услугите, свързана с финансовите услуги и застраховането, рекламните агенции, производството на сладолед, производството на тапети, производството на вино, производството на електрически осветителни тела и домакински електроуреди, сателитните телекомуникации и добива на петрол и газ също са силно зависими от правата върху интелектуална собственост, като много от тях едновременно ползват повече от едно право.