Етикети: макроикономика

Яростният сблъсък между кейнсианци и антикейнсианци отново се разгаря заради страховете за дефлация и бавния ръст. Този спор никога не е спирал, до голяма степен благодарение на Пол Кругман. Но комбинацията от нисък растеж и дефлация, която доведе до паричните стимули, постави в центъра на дискусията понятия като фискални стимули и ликвиден капан. Икономиките растат…

Чети нататък

Министерството на финансите актуализира макроикономическата си прогноза, като занижи очаквания растеж през тази година до 1.5 на сто. Заявки за това бяха направени по-рано, така че новината не е изненада. Някои други елементи от прогнозата обаче са силно смущаващи и на първо място очакваната цена на петрола за 2015 г., която е коригирана към ……

Чети нататък

Правителството увеличи очаквания растеж на икономиката от 1.8% на 2.1%, но заложи дефлация от 0.2% през тази година спрямо прогнозираната инфлация в макрорамката на бюджета от 1.8%. Не се предвижда увеличаване на осигурителни вноски, но ще бъде увеличена възрастта за пенсиониране. Това става ясно от представената днес актуализация на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2015…

Чети нататък