Вестниците: 30% ръст на бизнеса с ваучъри

Медии

„Капитал“ се спира на бизнеса на сайтовете за продажба на ваучъри с отстъпки. Средният годишен растеж на целия сектор е около 30%, като за отделните компании е различен. Общата стойност на офертите е надхвърлила 20 млн. лв. през 2012 г.

Цената на въглищата от „Мини Марица-изток“, които се използват за производството на електроенергия, може да се вдигнат още веднъж от следващата година, е съобщил  министърът на икономиката Драгомир Стойнев според „Сега“.

Продажбата на всичките 36 ресторанта McDonald`s в България получи разрешение от Комисията за защита на конкуренцията. КЗК разреши сделката между Кингсбъри Корпорейшън Н.В. (Kingsbury Corporation) и холандската Сънфудс Холдинг (Sunfoods Holdings), която е собственик на Сънфудс България – управител на ресторантите за бързо хранене McDonald`s по силата на договор за франчайз. Цената е над 25 млн. лева, пише „Стандарт“.

Вестникът съобщава още, че до ЕК ще бъде изпратено искане за защитено географско указание на розовото масло. Земеделското министерство е публикувало заявлението за регистрация на сайта си. До 14 септември тече срокът, в който биха могли да се изпращат възражения срещу искането за патент, подготвено от Сдружение „Българско розово масло“.

През 2012 г. заявките за патенти за изобретения са общо 259, а за регистрация на полезни модели – 201. Само за полугодието на тази година има 150 заявки за патенти за изобретения и 203 – за регистрация на полезни модели, показала проверка на „Труд“ в Патентно ведомство. Причина за ръста на заявките е ОП „Конкурентоспособност“.