Етикети: Маастрихски критерии

Въпреки дефлацията България е изправена в средносрочен план пред риск от висока инфлация, посочва Докладът за конвергенцията на ЕЦБ. Макроикономически рискове пред България Поддържането на устойчиво ниски темпове на инфлация в България може да се окаже трудно в средносрочен хоризонт предвид ограничените възможности за активна парична политика поради валутния борд.  Процесът на догонване вероятно ще…

Чети нататък