Облекчават контрола на акцизни стоки

заместник министър на финансите

Агенция „Митници“ вече ще изисква от данъчните складове или други обекти да монтират средства за измерване в 4 точки – при въвеждане, производство, складиране и извеждане на акцизни стоки. Това обясни зам.-министъръг на финансите Людмила Петкова, която представи две нови наредби, свързани с борбата с данъчните измами и целящи засилване на митническия контрол на акцизните стоки и въвеждането на фискалния контрол на високорискови стоки.

Анилизът на старата Наредба №3 е показал административна тежест за бизнеса, увеличени са разходите на икономическите оператори и митническата администрация. Има много неясни и дублиращи се разпоредби в Наредбата, водещи до правна несигурност. Събираната информация от контролните точки е била в много голям обем и с променливи величини и на практика е била неизползваема за превантивния контрол от Агенция „Митници“. Людмила Петкова съобщи, че сеашните разпоредби не са довели до увеличаване на количествата акцизни стоки, върху които е внесен акциз в бюджета.

Тя даде пример – анализът на количествата тютюневи изделия, върху които е платен акциз, показва тенденция за значително намаление на количествата в периодите след влизане в сила на действащата наредба. Размерът на събрания акциз от цигари през 2012 г. -1,781 млрд. лв., е почти колкото през 2009 г. (1,764 млрд. лв.), въпреки че ставката се увеличи. „В голяма част от обектите на компаниите, закупените пломби, уреди и други средства за контрол се оказват изцяло ненужни. В някои случаи дори се е стигало до промяна в производствения процес, за да се монтират уредите“, твърди Петкова.

Под средства за контрол се разбират разходомери, броячи, калибрирани съдове, системи за електронно преброяване и идентификация (СЕПИ), везни, електромери, електронни коректори на обем на природен газ, алкохоломери и др. Наредбата описва начинът на поставяне и пломбиране и специфичните изисквания за отделните акцизни стоки.