„Лукойл Нефтохим“ все пак е на загуба

Петрол

Въпреки предварителната информация, според която „Лукойл Нефтохим“ ще отчете печалба, одитираният финансов отчет на дружеството отново сочи загуба за 2015 г., макар и много по-малка. Рафинерията може за първи път от 7-8 години да излезе на печалба, прогнозира през есента представителят на държавата в УС на „Лукойл Нефтохим“ Румен Овчаров. Но през 2015 г. компанията отново губи – този път 122.047 млн. лева. Това все пак е по-малко от 532 млн. лева, какъвто бе отрицателният финансов резултат за 2014 г.

Снижението на цените на петрола в края на годината е довело до обезценка на материалните запаси, произведени от по-скъпи суровини, пише в отчетния доклад. Бележките към отчета обаче показват, че докато разходите за обезценка на материални запаси за по-малко от предходната година, през 2015 г. са признати обезценки на ДМА за 92 млн. лева, какъвто разход практически няма в отчета за 2014 г. Това е станало след тест за обезценка, който се базира на очакваните парични потоци за следващите 10 години, като е приложен сконтов процент от 10%.

Разходите за амортизации също нарастват, което не е изненада след въвеждането на новия производствен комплекс за преработка на тежки остатъци. Също така прави впечатление, че раходите за природен газ са се увеличили от 36.66 млн. на 131.5 млн. лева през миналата година. Те вече са повече от разходите за електроенергия, които отбелязват спад от 126 млн. лева на 104 млн. лева.
През 2015 г. рафинерията придоби активите на Лукойл Енергия и Газ България ЕООД.

Над 98% от продажбите са за дружества от групата „Лукойл“, като 86% от приходите се формират от две свързани дружества – „Лукойл България“ и „Литаско“, Швейцария. Компанията от Женева също така доставя петрол на „Лукойл“.
Отчетът показва увеличение на обемите в натурално отражение, но заради спада на цените продажбите намаляват с 22% и са 5.018 млрд. лева.

Около 72% от продажбите на рафинерията са за износ, а в продуктовата структура с най-голям дял (45%) е бензинът.

Основният дистрибутор – „Лукойл България“ – също е на загуба, която намалява от 33 млн. лева на 6 млн. лева през миналата година.

От доклада също така става ясно, че след проверката за евентуален картел срещу рафинерията и още седем дружества, през март 2016 г. КЗК е започнала и друго производство срещу “Лукойл Нефтохим“ за злоупотреба с монополно положение по искане на „местно юридическо лице“. (В системата на КЗК е вписано само производството, образувано през февруари във връзка с проверката за картел.)