Пакетът Антибюрокрация: Падат звездите на ресторанти

инженер

Отпадане на категоризацията на заведенията за хранене, съкращаване на сроковете за ОВОС и отпадане на предварителните договори с ВиК и ЕРП-тата при започване на строеж, предвижда първият пакет от 25 мерки за намаляване на административната тежест. Вносител на пакета е вицепремиерът Даниела Бобева. При първоначалното му приемане бе акцентирано на намаляване на таксите за Агенцията за вписване и за съкращаване на срока за регистрация на нова фирма от 3 дни на 24 часа.

От окончателното решение на кабинета от 15 август става ясно, че има по-съществени промени в няколко други сфери.

Отпада самостоятелната категоризация на обекти за хранене и развлечения (освен тези в хотелите). Според доклад на Световната банка и МИЕ изискванията са остарели или са прекалено детайлни. Категоризацията на ресторантите и баровете е напълно излишна. Преобладаващото мнозинство от страните не категоризират ресторантите и баровете.“
През 2012 г. услугата по категоризация на самостоятелни заведения за хранене и развлечение е предоставена 127 пъти от МИЕТ (за заведения с 3, 4 или 5 звезди) и 2654 пъти от общините (за заведения с 1 или 2 звезди). В също време сперед Агенцията за храните, която също контролира заведенията, те са 31 435 бр. Хотелиерите възразяват срещу отпадането на категоризацията, тъй като смятат, че така се дискриминират ресторантите и баровете в хотелите.
Ще отпадне и категоризацията на хижи или ще премине към Българския туристически съюз.

Сроковете за разглеждане на документите и за регистрация на туроператори и турагенти се намаляват от 2 на 1 месец и се въвеждане мълчаливото съгласие. Предвижда се да се облекчат изискванията по отношение на образователния ценз и на трудовия стаж на управителя на фирмата, както и изискванията спрямо помещението, използвано за офис.

Съгласно ЗУТ инвестиционните проекти се съгласуват и одобряват въз основа на представен предварителен договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура. Според екипа на Бобева срокът за сключване на предварителен договор е дълъг (30 дни). Предлага се той да отпадне и да се замени с удостоверение за техническа възможност за свързване или да се въведе комплексна услуга, което означава, че органът, от който се иска разрешение за строеж, ще проверява дали собствениците на ВиК и електрическата мрежа могат да присъединят нови потребители. На заседанието на кабинета, което разгледа тази мярка, тя е била оспорена от строителното министерство, както и от министъра на инвестиционното проектиране Иван Данов. Според строителното министерство мярката защитава потребителите, тъй като контролът чрез предварителни и окончателни договори няма да позволи строителство на сгради там, където няма техническа инфраструктура.

Отпада таксата за удостоверение за липса на задължения към общините. То струва 2 лв. в Бургас и 12 лв. / 30 лв. за експресна в Благоевград.

Ще се намалят сроковете по процедурата по ОВОС, както следва:
– От 30 на 14 дни за оценка на качеството на доклада по ОВОС.
– От 45 на 30 дни за вземане на решение от компетентния орган по ОВОС

Предвижда се въвеждане на комплексно административно обслужване и намаляване на сроковете от 30 на 14 дни, ако в друг не е предвидено различен срок.За да се стигне до отдалечените райони, ще може услугата да се иска и по пощата, както и да се комбинират различните канали (електронен път, лицензиран пощенски оператор и на гише). Забранява се да се искат от бизнеса и гражданите на информация или документи, които са налични в администрацията (например, удостоверение за вписване в Търговския регистър). Проектът за промени в Административнопроцесуалния кодекс вече е качен за обществено обсъждане.

Вицепремиерът Зинаида Златанова и икономическият министър Драгомир Стойнев са заявили по реме на заседанието на 7 август, че предложенията не са били обсъдени с тях. Това вероятно е направено в оперативен порядък, защото окончателният текст, приет с решение от 15 август съдържа промените в Административнопроцесуалния кодекс и Закона за туризма. С решението се дава срок до края на август на министрите да предложат законови промени, където се налага или да издадат съответните заповеди за намаляване на бюрокрацията.

Бизнесът и правителството започват преглед на 1200 разрешителни режима

Пламен Орешарски, премиер

Познати искания представиха работодателските организации на първата си среща с правителството. На нея присъстваха изпълнителният председател на БСК Божидар Данев и и председателят на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов, председателят на КРИБ Огнян Донев и други.

По време на срещата се оказа, че има 1200 регистрационни, разрешителни и лицензионни режима. До две седмици ще бъде създадена работна група, която ще се заеме с намаляване на броя и облекчаване на законовите тежести за бизнеса. Ще бъдат намалени административните такси. Освен това ще бъде преработен Законът за обществените поръчки (или ще има изцяло нов закон), така че да се разшири кръгът на бизнеса, който има достъп до обществените поръчки, каза премиерът Пламен Орешарски.

Според експертите на Министерския съвет има 778 лицензионни и разрешители режими и 420 обобщени регулации, въведени с подзаконови актове и общински наредби.

Всички режими, които са извън изискванията на европейското законодателство, трябва да се прегледат и който е излишен да отпадне, заявиха работодателите.

Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) съобщи, че е бил засегнат и въпросът за електронното правителство.

Консултацията с работодателите е първата от поредица срещи, търсещи решения за подобряване на бизнес климата, които ще продължат през цялата седмица. След приключването й ще има среща със синдикатите. Предложението на премиера Пламен Орешарски е да бъдат създадени работни групи, които ще направят преглед на регулаторните режими и предложения в посока на тяхното облекчаване, както и на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Ще бъдат обявени и имейли за предложения.

[textblock style=“1″]Изискванията за започване на малък бизнес не трябва да се изпълняват преди да е започнат бизнесът, а в един период от 6 месеца до 1 година, след като предприемачът вече е започнал бизнеса си. Това предложи Иван Нейков, председател на Управителния съвет на Балканския институт по труда и социалната политика в интервю за „Фокус“. Подобна идея – да се отложи поне с половин година плащането на всички разходи за такси и разрешителни, лансира и новият социален министър Хасан Адемов в интервю преди дни.
„Системата ни е направена така, че преди малкият бизнес да започне да работи, преди да излезе на пазара, преди да започне да продава своя продукт и от тук да получава приходите, той трябва да направи огромни разходи от негова гледна точка във време, в пари, в усилия, за да мине през всички институции, за да му дадат разрешения. Няма значение дали ще бъдат разрешения от пожарна, дали ще бъдат от Хигиенно-епидемиологична инспекция (ХЕИ), дали ще бъдат от Агенцията за безопасност на храните или каквото и да било друго”, коментира Иван Нейков.[/textblock][fb_button]