Как да разкажем историята на бизнеса си – съветите на Вонегът

история на успеха

Във филма “Общество на мъртвите поети” Робин Уилямс играе ролята на преподавателя по английска литература и разрушител на стереотипи Джон Китинг. Неговият герой отхвърля мнението, че за съвършенството на стихотворението може да се съди научно, оценявайки неговия размер, рими, образи и без да се мисли за същността и съдържанието. Вместо да сравняват сонетите на Шекспир със стихотворението на Алън Гинзбърг, Джон Китинг кара учениците си да скъсат учебниците. Тези факти сами по себе си не разказват история, казва той, когато страниците от „Разбирането на поезията” на почтения професор Едуард Евънс-Причард се разпиляват в класната стая.

Бизнесмените често чуват съвета да излагат данните във вид на история, за да бъдат по-убедителни. Това е добър съвет, но отсъстват инструментите за прилагането му. Понякога графиките са извънредно полезни за показване на един изразителен сюжет.

За това доста често е говорил Кърт Вонегът , разказва статия в „Харвард Бизнес Ревю“.

Фондът Nieman Foundation for Journalism неотдавна публикува статия за графиките на Винегът в Nieman Storyboard. Дисертацията на Вонегът в Чикагския университет е посветена на формата на разказа. Предложената от него концепция не е получила одобрение. Но идеите му получават популярност в различни инструкции за изкуството на повествованието.

Nieman Foundation представя графически различните сюжети и как работят те. „Тези алгоритми може да бъдат заредени в компютъра,“ – така започна речта си Вонегът. Първият вариант той нарича „Човекът в ямата.“ „Не става дума непременно за човек и той не е задължително да падне в ямата, – обяснява той метафората. – Само за да се запомни по-лесно“.
В традицията на Еванс-Причард, той рисува вертикална линия на щастието/нещастието, като поставя на дъното „болест и бедност“, а на върха – „богатство и добро здраве“. После прекарва средната хоризонтална линия от началото до края на историята. Всичко това е относително, необходимо е да се следва формата на кривата, а не конкретните точки.
След това той рисува вълнообразна линия, която пада надолу и след това се издига отново, нашият герой попада в беда, и след това се измъква. „Всеки обича тази история”, уверява Вонегът. (Това е съвсем очевидно, ако преведем историята на езика на бизнеса и на мястото на „герой“ поставим „бизнес“, „стратегия“, IT, HR, и т.н.).

Следващият сюжет условно е наречен „Младеж среща девойка”. Обикновен човек в обикновен ден и изведнъж се случва чудо. След това линията се спуска надолу. „О, не! Беда! Отново чудо”. Това е класическата история за възраждане на една компания.

Третият сюжет е по-сложен, предупреждава авторът. Той започва историята от дъното – малко момиче, останало без майка, а бащата довежда у дома ужасна мащеха. Момичето расте, появява се феята-кръстница и доставя необходимите ресурси. С всеки неин подарък линията се покачва като хистограма. Момичето отива на бал. Всички ресурси са изчерпани. Линията върви стремглаво надолу, но не и до нула (остават спомените или репутацията, интелектуалната собственост или клиентската база, например). Тогава князът намира своята красавица. Вашият стартъп е привлякъл вниманието на Facebook. Кривата се покачва драстично, идва ред на безграничното щастие.
Според Вонегът „Пепеляшка“ е „най-любимата история в западната цивилизация. Всеки, който е в състояние да я преразкаже умело, придобива милиони.

Във видеото ще видите два интересни момента: Първо, по-голямата част от историите на успеха в бизнеса следват най-известните литературни сюжети на Запада. Не е трудно да се разбере защо всеки докладчик, който успее да сложи фактите в сюжет, описващ възхода от дрипите до богатството, грешките се поправят, трудностите се преодоляват, ресурсите се използват ефективно, и свърже правилните връзки, ще може дада се възползва от публиката. И вторият момент – форма играе не по-малко важна роля от самите идеи. Вонегът точно изчислява ритъма, избира точните израци. Той умее да покаже простите сюжети зад външната сложност – това, което разкрива и работата с данните. Също толкова важно е да се поддържа вниманието, защото ако хората не слушат и не помнят как да ги убедиш?