Мегакомисия ще брани потребителите от монополите

дпс

При висящ проект за промени в закона за защита на конкуренция, на който е съавтор, депутатът от ДПС Йордан Цонев внесе изцяло нов закон, който слива Комисията за защита на потребителите с Комисията за защита на конкуренцията.

Новата структура ще бъде организирана по подобие на комисията за финансов надзор.

Нейният председател ще се избира от парламента за 6 години, заместник-председателят, ръководещ направление „Защита на потребителите“ – за 5 години, заместник-председателят, ръководещ направление „Защита на конкуренцията“ – за 4 години, заместник-председателят, ръководещ направление „Обществени поръчки и концесии“ (тази дейност сега е в КЗК) – за 3 години. От другите членове първият ще се избира за 5 години, вторият – за 4 години и третият – за 3 години, като определянето на срока им става с решението за тяхното избиране. Новите ръководства ще бъдат избрани в двумесечен срок от влизане на закона в сила.

Към комисията се прехвърлят регистъра на концесиите и на обществените поръчки.

Новият орган ще следи и за потребителските кредити, които сега са отговорност на КЗП.