Сегментиране на кредитния пазар и силен ръст на ипотеките

апартаменти

Силно сегментиране на кредитния пазар и оживление при жилищните и другите кредити, показва статистиката на БНБ за декември. Лихвите по жилищни заеми се понижават до рекордни нива, но при някои потребителски заеми те достигат твърде високи стойности.

При заемите за бизнес тенденцията е надолу, като заемите в левове през миналата година са били категорично по-изгодни от тези в евро. Първите се понижават до 3.9% (близо до рекордно ниски стойности), докато заемите в евро, отпуснати през декември, са със средна лихва 4.16%. Година по-рано тези лихви са били съответно 5.15% и 4.59%. Налице е поевтиняване на бизнес заемите и спрямо ноември.

В същото време потребителските заеми в лева бележат традиционния за края годината ръст – от 10.27% през ноември на 10.8% през декември. Спрямо предходния декември (11.5%), те все пак са по-евтини. Декемврийското повишаване на лихвите тук вероятно се дължи на навлизане на по-рискови клиенти в сезона на коледното пазаруване.

заемиПрави впечатление големият диапазон на лихвите. Докато заемите в лева със срок до една година достигат лихвени нива от 31.25%, по-непопулярните заеми в евро със срок над 1 година се отпускат при лихва около 5%. Високите лихви по краткосрочните потребителски заеми, характерни за т. нар. бързи заеми, показват, че тях се възползват предимно рискови клиенти.

Средният процент по жилищните заеми достига 4.37% – рекордно ниска стойност.

По-интересният феномен тук е обемът на новите жилищни кредити. Левовите ипотеки достигнаха 229 млн. лева през декември, което е дори над нивата от декември 2007 г., тоест преди кризата. Спрямо декември 2015 г. ръстът е с 51%.
Но жилищните заеми в евро (39 млн. лева, слабо понижение спрямо 2015 г.), остават далеч от нивата през декември 2007 г. (175 млн. лева).

Още по-силен ръст имат новоразрешените други кредити – до 118 млн. лева през декември, или почти шест пъти повече отколкото през предишния декември. В тази графа се отчитат кредитите за саниране.

Що се отнася до депозитите, лихвите по срочни депозити на предприятия в лева и със срок до една година се понижиха рекордно до 0.17%, а в евро те се повишават спрямо предишните два месеца до 0.46%. И в двата случая имаме силен спад в сравнение с декември 2015 г.

Процентите по депозитите на домакинства със същия срок са без особена промяна спрямо ноември , но са над двойно по-ниски спрямо декември 2015 г.
Левовите сметки са били с лихва 0.44% (1.16% през декември 2015 г.), а тези в евро – 0.37% (1.01% година по-рано).