Фич разжалва Италия до BBB+

Международната рейтингова агенция Fitch съобщи, че понижава кредитния рейтинг на Италия от А- на BBB+. Агенцията обоснова…