Tag Archives: кредитен рейтинг

През 2015 и 2016 българската икономика ще расте с 1.2% и 1.5%. Това е под потенциалния растеж, който се очаква да бъде 1.5%-2.0%, твърди рейтинговата агенция Фич. Освен това очакваният ръст е два пъти по-нисък от петгодишния среден растеж за страни с рейтинг ВBB (3.2%). Но пък фискалните показатели са добри. За сравнение, българското МФ…

Read more

България загуби инвестиционния си кредитен рейтинг заради банковата криза. Сега страната е с боклукчийски кредитен рейтинг, което ще се отрази сериозно на плановете на правителството да рефинансира по-голяма част от поетите в края на 2014 г. задължения на външните пазари. Агенцията за кредитен рейтинг Standard&Poor’s понижи дългосрочния и краткосрочен кредитен рейтинг на България в чуждестранна…

Read more