Рейтинговите агенции: България е обречена на нисък ръст

ръст

През 2015 и 2016 българската икономика ще расте с 1.2% и 1.5%. Това е под потенциалния растеж, който се очаква да бъде 1.5%-2.0%, твърди рейтинговата агенция Фич. Освен това очакваният ръст е два пъти по-нисък от петгодишния среден растеж за страни с рейтинг ВBB (3.2%). Но пък фискалните показатели са добри.

За сравнение, българското МФ очаква ръст през 2015 г. от 1.4% и 1.7% догодина, а премиерът Бойко Борисов (според негово изявление в петък) – 2 на сто.

Агенцията очаква положителен принос на вътрешното търсене и нетния износ, но също така подчертава наличието на структурни пречки. Иначе „Фич“ остави рейтинга без промяна – ‘BBB-/ВВВ’, съответно в чуждестранна и местна валута, със стабилна перспектива. Няколко дни по-рано това направи и Standard&Poor’s, която потвърди дългосрочния и краткосрочен кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута ‘BB+/B’ със стабилна перспектива.

Рейтингът на България се подкрепя от по-ниското ниво на вътрешен и външен правителствен дълг в сравнение с групата държави, оценявани с рейтинг ‘ВВВ’, а също така и от достатъчното ниво на международни валутни резерви.

Рейтингът е ограничен от ниските доходи в България, слабости в управлението, влошаващата се демография, режима на валутния курс и високия дял на заеми, които не са деноминирани в левове, което ограничава способността на централната банка да действа като кредитор от последна инстанция, твърди Standard&Poor’s, пренебрегвайки валутния борд. Според „Фич“ България ще се придържа към валутния борд.

И двете рейтингови агенции посочват в докладите си, че България е изложена на риск поради гръцката криза, както и слабостите в банковия сектор. Докато „Фич“ подчертава, че проблемите с КТБ и ПИБ през 2014 г. не са били системни, Standard&Poor’s отново посочва, че банковият надзор е допринесъл за проблема, но признава, че са направени стъпки за преглед на качеството на активите и приемане на закон за преструктуриране на банки. По отношение на банките с гръцки капитали се подчертава, че БНБ е изискала те да намалят експозицията си към Гърция и е повишила изискваните резерви, поддържани при БНБ. Според „Фич“ Гърция ще остане член на еврозоната, въпреки значителните рискове.