Упорит оптимизъм повишава бизнес климата

НСИ

През април 2014 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 1.7 пункта спрямо предходния месец (графика), посочва НСИ. Само в услугите има понижение.

Прави впечатление, че в промишлеността и търговия показателят расте поради оптимизъм за следващите шест месеца, докато оценката за текущото състояние не е добра.  Единствено в строителството има добри оценки за настоящата ситуация.

Масово мениджърите посочват като пречки несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене. За първи път от много време се появява и прогноза за увеличаване на цените – в индустрията.

В промишлеността показателят нараства с 1.4 пункта в сравнение с март  поради по-благоприятните очаквания за следващите шест месеца. Според тях настоящата производствена активност се запазва, а в очакванията за дейността в отрасъла през следващите месеци се наблюдава известен оптимизъм, който обаче е по-умерен в сравнение с предходната анкета. Отбелязва се излишък на мощности.

В търговията също правят впечатлението по-умерените оценки за следващите три месеца спрямо оптимизма за следващите шест месеца. В услугите неблагоприятните оценки за настоящото бизнес състояние на предприятията понижават индекса с 1.8 пункта. В прогнозите си за развитието на бизнеса обаче и в този бранш са  оптимисти.

Само в строителството се отбелязва подобрена настояща ситуация. Производственият график е осигурен с договори за по-голям период от време в сравнение с три месеца по-рано – 5.2 месеца при 4.8 за януари.

Оптимизъм сред мениджърите

Строителство

Преобладаващо оптимистичните прогнози за българската и европейската икономика в началото на годината повлия на стопанските ръководители, които показват повишени очаквания на стопанската конюнктура. През януари 2014 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 4.6 пункта спрямо предишния месец и обхваща всички отрасли, съобщи НСИ. През декември ръководителите на предприятия показаха изразен песимизъм.
bkВ промишлеността има ръст на съставния индекс с с 5.4 пункта, което се дължи на по-оптимистичните очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно и прогнозите им относно производствената активност през следващите три месеца се подобряват, което обаче не е съпроводено с повишени очаквания за износ през следващите три месеца.
Намаляват (спрямо декември) притесненията за несигурната икономическа среда, но се увеличават тези, които се оплакват от недостатъчно търсене.
Средното натоварване на мощностите през януари е с 1.0 пункт над нивото от октомври 2013 г. и достига 70.8%.
В строителството ръстът е най-голям – с 6.6 пункта, а в търговията – с 1.4 пункта, като и в двата случая основната причина са подобрените очаквания на предприемачите за бизнес състоянието на предприятията
В услугите има повишение с 3.7 пункта поради подобрените оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията.
Всички очакват запазване на цените.