Етикети: конюнктура

През април 2014 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 1.7 пункта спрямо предходния месец (графика), посочва НСИ. Само в услугите има понижение. Прави впечатление, че в промишлеността и търговия показателят расте поради оптимизъм за следващите шест месеца, докато оценката за текущото състояние не е добра.  Единствено в строителството има добри оценки за…

Чети нататък

Преобладаващо оптимистичните прогнози за българската и европейската икономика в началото на годината повлия на стопанските ръководители, които показват повишени очаквания на стопанската конюнктура. През януари 2014 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 4.6 пункта спрямо предишния месец и обхваща всички отрасли, съобщи НСИ. През декември ръководителите на предприятия показаха изразен песимизъм. В…

Чети нататък

Стопанската конюнктура за ноември бележи ръст с 1.7 пункта, което се дължи на по-благоприятния бизнес климат в промишлеността и в сектора на услугите. Данните обаче показват песимистични очаквания за бъдещето, главно поради ниското търсене. „Бизнес климатът в промишлеността” се повишава с 4.3 пункта в сравнение с предходния месец поради подобрените оценки и очаквания на мениджърите…

Чети нататък