Етикети: концентрация

Българската икономика напоследък повтаря добре познат сюжет от фолклора и от разказите  на старите хора. Това е историята за ненайдено открито имане, донесло злини или в най-лекия случай – раздори. Лесните пари носят нещастие, учи народната мъдрост. За българската икономика ролята на имането изиграха безвъзмездната европейска помощ и значителният ресурс, заделен по големи проекти като…

Чети нататък