Българската болест

Българската икономика напоследък повтаря добре познат сюжет от фолклора и от разказите  на старите хора. Това е…