България е най-лошото място за таланти в Европа

СИФ

България е на 54-то място по конкурентоспособност в годишната класация на Световния икономически форум, който разглежда 144 държави. Миналата година страната бе 57-а, но от 148 страни.

Страната изпреварва по конкурентоспособност няколко страни от ЕС – Румъния, Унгария, Словения, Словакия, Хърватия и Гърция.

Най-слабо са оценени възможностите на страната да привлича и задържа таланти, където оценките се влошават. Само Сърбия и Венецуела се представят по-зле в очите на квалифицираните млади хора, а по отношение на задържането на таланти България дели предпоследното място с Венецуела, изпреварвайки само Бирма.

Най-ниските оценки са за:

–          публично доверие в политиците – 130 място

–          фаворизиране в решенията на правителствените чиновници – 134 място

–          независимост на съдебната система – 126 място

–          ефективност на правната – 124 място

–          прозрачност при вземането на решения – 124 място

–          разходи по селскостопанската политика – 120 място

–          ефективност на антимонополната политика – 122 място

–          степен на обучение на персонала – 127 място

–          капацитет за задържане на таланти – 142 място

–          капацитет за привличане на таланти – 142 място

–          развитие на клъстери -129 място

–          готовност на мениджърите да делегират власт – 119 място

Традиционно добри оценки има за митническите тарифи, инфлацията и държавния дълг, обезщетенията при уволнение, проникването на интернет.

Най-конкурентоспособна в световен мащаб е икономиката на Швейцария, следвана от Сингапур, САЩ, Финландия и Германия. В първата десетка са още Япония, Хонконг, Холандия, Великобритания и Швеция.

В доклада се посочва, че досега възстановяването е било движено от паричната политика. За да се създадат дългосрочен растеж и качествени работни места са необходими структурни реформи, посочват от СИФ.

Конкурентоспособност
Класацията на Световния икономически форум