Нов картел на пазара на олио?

зехтин

Комисията за защита на конкуренцията обвини доставчици на рафинирано бутилирано олио и техните дистрибутори в прилагане на вертикални споразумения, които  нарушават конкуренцията на пазара на едро на рафинирано бутилирано олио. Засегнати са „Бисер Олива“, „Звезда“ и „Калиакра“ и техни партньори.

Производството е образувано вследствие на установени клаузи в договори за дистрибуция при извършване на секторен анализ на конкурентната среда на пазарите на производство и търговия с маслодаен слънчоглед и слънчогледово олио. Анализирани са три отделни, несвързани помежду си, вертикални споразумения между доставчици на бутилирано олио и основните им дистрибутори.

Комисията установила нарушения при следните доставчици и техни основни дистрибутори: „Калиакра“ АД, „Бунге Зрт“ – Унгария, „Бунге Румъния Срл“ и основните им дистрибутори „Гама-Ник-Митев-2004“ ЕООД, „Теодоро Бабаров-Клио Комерс“ ЕТ, „Д и Д Комерс Енд Диливъри“ ООД, „Лъки 2003“ ООД, „Вучко 2-Братя Вучкови и Сие“ СД; „Бисер Олива“ АД и основните му дистрибутори „Фамилекс“ ЕООД, „М.М. Малешков“ ЕООД, „Загора 2000“ ООД, „Велизара 2000“ ЕООД; „Звезда“ АД и основния му дистрибутор „КООП Търговия туризъм“ АД.
КЗК приема, че разглежданите вертикални споразумения имат за цел пряко или косвено определяне на цени за препродажба на рафинирано слънчогледово олио и разпределяне на пазари под формата на ограничаване на територията на дистрибутора.
Поради липсата на свързаност в поведението на участниците в трите дистрибуторски мрежи, КЗК също така е решила да продължи разследването си в три самостоятелни производства, според проучваните забранени вертикални споразумения.
Определенията не подлежат на обжалване. В срок от 30 дни страните имат право да предявят писмени възражения.
Съгласно ЗЗК, ответните страни, поотделно или съвместно, имат право да предложат поемането на задължения, с които да се преустанови поведението, във връзка с което е образувано производството. Предстои комисията да се произнесе по същество.

През 2008 г. КЗК глоби с близо 900 хил. лева 13 компании за картел на пазара на олио.