Нови фондове, тест фирми и още идеи от програмата на кабинета

кабинет

Правителството прие обемиста управленска програма, която съдържа 1155 мерки, съчетаващи идеите на различните участници в коалицията.

Мерките не са революционни. Много от тях са свързани с разработване на стратегии, концепции, модели, усъвършенстване на нормативната уредба и други общи приказки. Други са обещание кабинетът да изпълнява закона – например, като приеме и обяви отчет за изпълнение на бюджета.

В програмата има мерки, които би трябвало да отпаднат, например, „Внасяне в НС на проект на Закон за изменение и допълнение на ЗДБРБ за 2014 г.“ (той вече е приет), както и строителството на „Южен поток“ в диалог с ЕК. Вицепремиерът Румяна Бъчварова обясни, че това се налага, тъй като няма получено официално уведомление от руската страна за спиране на проекта.

програмата на кабинета нагледно

Сред най-смелите идеи са тези, свързани със съдебната реформа, включително от промени в статута на главния прокурор.

Мерките в областта на публичните финанси са най-слабата част от програмата. Сред тях е например „Ограничаване на неефективните разходи и структури и обезпечаване финансирането на приоритетни национални политики“. На много места като приоритет е посочено усвояването на еврофондовете.

Сред по-конкретните ангажименти са:

– Обсъждане и въвеждане на данък върху финансовите транзакции. Това е настояване на АБВ и ще засегне сделките на фондовата борса.

– Финансова децентрализация на общините;

– Единна приходна администрация, тоест сливане на НАП и Агенция Митници;

– Осигуряване до 2018 г. на растеж на приходите от акцизи спрямо 2014 г. – ръст с 9,4% (до 4.44 млрд. лв.), чрез повишаване цените на цигарите. Това и обещанието за намаляване на разходите до 39% от БВП са единственият конкретен фискален ангажимент;

Финансиране на стартиращи предприятия чрез Българска банка за развитие и развитие на функцията й на „екзимбанка„, като се предвиждат преференциални кредити за износители. Ще се създаде дъщерно дружество на банката – Фонд за капиталови инвестиции, за осигуряване на преференциално дялово финансиране за български МСП, намиращи се в етап на ускорен растеж;

– Съкращаване на времето за регистриране на бизнес до 3 дни и минимизиране на разходите за и издаване на всички лицензи и разрешителни в рамките на 1 месец.  Съкращаване на срока за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) до 5 дни

– Въвеждане на нов търговски субект – „тренировъчно предприятие“. Този тип предприятие ще може да извършва стопанска дейност, а идеята може би е предложена от стартъп общността по аналогия с облекчените изискване за отчетност в първите години от започване на дейността в някои страни;

– Втори шанс: Предприемачите, фалирали по независещи от тях обстоятелства да могат да уредят задълженията си в рамките на максимум 3 години. (Зад това предложение се четат идеите на един от съветниците на Бъчварова, сериен предприемач.) В тази посока е и идеята за финансов обмудсман, който очевидно е замислен като посредник в отношенията с банките;

– Намаляване на добавката за зелена енергия за потребителите с висока интензивност на енергопотреблението (това вероятно са индустриалните потребители). Вицепремиерът Томислав Дончев вече коментира, че задържането на ниски цени на електроенергията е фактор за конкурентоспособността на индустрията.

– Създаване на фонд за развитие на туристическата инфраструктура и туристическите атракции, както на фонд за изплащане на гаранции на потребителите на туристически услуги. Няма информация за източника на финансиране;

– Редица инфраструктурни проекти, които са изброени доста подробно. Освен АМ „Струма“, „Хемус“, тунела под Шипка и разширението на метрото, това са още лот 1 и 2 на АМ „Марица“, Северна скоростна тангента на Околовръстното в София, „Западна дъга на софийския околовръстен път”; обход на Монтана и Враца, част от скоростен път София-Видин и подготовка на шест участъка; подготовка на проекта за „Кърджали – Подкова“ и на скоростен път Русе – В. Търново; Южна дъга“ (осигуряване на финансиране и изграждане)

– Приоритетни жп проекти: Изграждане на жп линията „София – Септември“, по-конкретно „Елин Пелин – Ихтиман – Септември”, модернизация на жп участъци по направлението „Пловдив – Бургас”, включително жп възел „Бургас”, модернизация на жп линия „Драгоман – София – Елин Пелин”, модернизация на жп линия в участъка „Видин – Медковец“;

– преговори с кредиторите на БДЖ и продажба  приблизително 3407 товарни вагона;

– концесии за пристанищен терминал Русе-изток , „Зимовник“ – гр. Русе, Видин център, интермодален терминал „Пловдив“, ЖП гара Варна и Летище Пловдив;

– Изработване на Кодекс на земята и на стратегия за българското село

Окончателният теккст на документа не бе публикуван, а от обясненията на вицепремиера Румяна Бъчварова става ясно, че той може да претърпи промени. Програмата ще се обсъжда в петък от Съвета за развитие – новия орган на коалицията.

От програмата засега е отпаднала идеята за увеличаване на прага за регистрация по ДДС. Но междувременно Реформаторският блок внесе предложение за увеличаване на прага за задължителна регистрация по Закона за ДДС до 200 000 лева, което според депутатите от блока ще облекчи малкия бизнес. Сега задължението за регистрация възниква при оборот от 50 000 лева за 12 месеца. Това няма да засегне възможността за доброволна регистрация. Освен това се предлага промяна в Закона за счетоводството, с което се повишава прагът за одит.

Борисов раздаде милиони и поръча да се вдигат доходи

На последното си заседание кабинетът в оставка е обсъждал увеличение на доходите, става ясно от публикувана стенограма.

„Трябва да се мисли как да се раздвижи икономиката, да се повишат доходите, да се намали безработицата. Оттук насетне това трябва да ни бъде във всяко едно говорене. На хората им омръзна да се дрънкаме с този и онзи.“, заявява премиерът Бойко Борисов. Министърът на икономиката Делян Добрев коментира, че за това са необходими инвестиции и изтъква приетите промени в Правилника за прилагане на Закона за инвестициите. За това трябва спокойна среда, отговаря му премиерът, като заявява „Няма нищо по-лошо за инвеститорите от това да разбират, че им се развалят стари договори.“ Борисов посочва също, че фирмите предпочитат да увеличават заплатите на работещите вместо да назначават допълнителен персонал, което ражда проблема с безработицата.

Иначе на това заседание Пловдив и Добрич получиха зелена светлина да сключат европроекти за 230 млн. лева за ВиК. Стойността на проектите възлиза съответно на 125 892 865.44 лв. и 105 438 795.30лв. Ако Кохезионният фонд ЕС не покрие сумата в пълен размер, ще я поеме бюджетът.

17,5 млн. лева се отпускат за цифрови декодери на социално слаби граждани, а 13,5 млн. отиват за разширението на софийското метро. Бяха одобрени две концесии за добив на строителни материали.
Кабинетът определи „БМФ Порт Бургас“ ЕАД за концесионер на „Пристанищен терминал Бургас – запад“, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас – обект публична държавна собственост. За срока на концесията – 35 години, концесионерът ще извърши значителни по обем инвестиции в материални активи, технически средства и оборудване, възлизащи на общо 34 814 000 лв. Концесионното плащане е 900 хил. лева годишно.