Расте търсенето на по-скъпи жилища

апартаменти

С около 10% расте средният размер на изтеглените ипотечни кредити през май. Ръстът се дължи преди всичко на раздвижване в луксозния сегмент. В същото време активизиране се забелязва и в запитванията за потребителски кредити

Активизирането на сделките за луксозни къщи и апартаменти са предизвикали и 3% ръст на заемите над 90 000 евро през май, съобщават в месечните си анализи Кредит Център и Creditpoint.bg. Сделките с имоти във високия ценови клас бяха сред най-силно засегнатите от кризата. Още от началото на 2012 година обаче този сегмент започна възстановяване, като изпревари много от останалите имотни сектори. Първите месеци на 2013 г. продължиха тази тенденция, което доведе и до покачване на стойността на част от изтеглените кредити”, коментира изпълнителният директор Тихомир Тошев.

Лихвените нива се запазват стабилни, без съществена промяна остават и предпочитаните срокове за погасяване на ипотечните заеми. Известно покачване се наблюдава при броя на кредитополучателите от най-ниската и най-високата възрастова група.

Средният размер на ипотечните кредити, изтеглени през май, е равен на 35 650 евро. Съотношението между европейската и българската валута е 57 на сто в полза на лева, посочват от Кредит Център.

Покупката на жилище и през май е основен мотив на кредитополучателите – 98.4% от тях теглят заем с тази цел. Останалите 1.6% от потребителите ще употребят парите за лично ползване.

Между 50% и 60% е най-популярният дял на външно финансиране през месец май. Около ¼ от кредитополучателите избират такъв дял. С няколко процента по-малка е частта на хората, избрали кредит, покриваш съответно от 60% до 70% и от 70% до 80% от стойността на сделката. Външно финансиране от 90% до 100% е търсено от около 1% от потребителите.

По данни на Creditpoint.bg, с около 12% е нараснал броят на запитванията за потребителски кредити. Причините за възстановяването на интереса към този тип заеми вероятно са сезонни.

Прогнозата на експертите от Кредит Център и Creditpoint.bg за следващите месеци е за запазване на тенденцията на понижение на лихвите и по-голяма активност по отношение на търсенето на потребителки кредити. Ипотечното кредитиране ще се запази като обеми от последните няколко месеца. Политическите събития могат да повлияят на пазара на имоти и жилищно кредитиране, ако се премине към по-дългосрочна политическа нестабилност.

По данни на НСИ средната цена на жилищата у нас през първото тримесечие е 866.84 лв. на кв. м, а в София – 1422 лв. на кв. м. Спадът през първото тримесечие спрямо предходното бе е 0.9%, според института.

Виж още – Надежди за ръст на пазара на имоти