Етикети: инвестиционен посредник

Комисията за финансов надзор разпространи списък на 13 компании, които предлагат инвестиционни услуги, без да имат лиценз. КФН обръща внимание на потенциалните инвеститори, че инвестиционни услуги и дейности могат да бъдат предоставяни единствено от дружества, получили лиценз от КФН за извършване на дейност като инвестиционен посредник; банки, получили лиценз от БНБ и вписани в регистъра…

Чети нататък