13 компании предлагат инвестиционни услуги без лиценз

Пари

Комисията за финансов надзор разпространи списък на 13 компании, които предлагат инвестиционни услуги, без да имат лиценз.

КФН обръща внимание на потенциалните инвеститори, че инвестиционни услуги и дейности могат да бъдат предоставяни единствено от дружества, получили лиценз от КФН за извършване на дейност като инвестиционен посредник; банки, получили лиценз от БНБ и вписани в регистъра на КФН като инвестиционни посредници; инвестиционни посредници от държави членки, имащи право да предоставят инвестиционни услуги на територията на България, съобразно разпоредбите на Директива 2004/39/ЕО относно пазарите на финансови инструменти. А управление на портфейли от финансови инструменти и парични средства, освен горепосочените дружества, право да извършват тази дейност имат и дружества, получили лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество или управляващо дружество от държава членка.

Следните дружества не са лицензирани от КФН за извършване на дейност като инвестиционен посредник или управляващо дружество:

1. TraderXP (TraderXP LTD)

2. „DEALERWEB” LTD

3. „Инвесторс” ЕООД (предишно наименование „Астон маркетс” ЕООД)

4. „24 Трейд” ЕООД (предишно наименование „Ексус маркетс” ЕООД)

5. „Телетрейд България” ЕООД, гр. София;

6. „Инстафорекс” (InstaForex), Русия;

7. „Хотфорекс” (HotForex), Мавриций;

8. „СитиКепитъл” ООД, гр. София;

9. „Буллгериан Трейдинг Груп”, гр. София;

10. „Кей Еф Ем Кепитъл Инвестмънтс” ЕООД, гр. София;

11. „Инста София” ООД;

12. „Islandbay Services” Ltd. с търговско наименование Broker Capital;

13. „Брокерс Стар” ООД.