Tag Archives: информация

Пол Мейсън, Гардиън Продължение Във „Фрагмент върху машините” Маркс си представя икономика, в която основната роля на машините е да произвеждат, а на хората – да ги надзирават. В такава икономика основната производителна сила ще бъде информацията. Производителната мощ на такива машини, както и на автоматичната предачна машина няма да зависи от количеството труд, вложен…

Read more

Пол Мейсън, Гардиън Червените знамена и маршове на Сириза по време на гръцката криза и очакването, че банките ще бъдат национализирани, съживиха за кратко мечтата на 20 век: насилственото разрушаване на пазара отгоре надолу. През голяма част от 20 век това бе начинът, по който левите разглеждаха първия етап на икономиката след капитализма. Но вместо…

Read more