Шампионите по печалба

бизнес

Мобилтел е компанията с най-голяма печалба преди лихви, данъци и амортизация (EBITDA) през 2012 г., показва класацията на 300 бизнес лидери на ICАN.  Следват БТК и “Еи И Ес 3С Марица Изток I”. Първите 20 компании формират почти половината от общата печалба на включените 300 компании.

IСAN дава и данни за печалбата преди данъци и продажбите. Това ни позволява да изчислим, че 8-те предприятия от сектор селско стопанство правят отрасъла най-рентабилен – поне от гледна точка на големите играчи (таблица).

profitВ индустрията най-печеливши са енергетиката – производство и разпределение на енергия (годината все още е 2012-а и затова в класацията има много ВЕИ), добивната промишленост, металургията, както и хранително-вкусовата промишленост. С най-голяма печалба преди данъци, лихви и амортизация са “Еи И Ес 3С Марица Изток I”, АЕЦ “Козлодуй”, „Аурубис”, „Дънди Пресъш Металс” и „Контур Глобал Марица Изток 3”.

В услугите, без никаква изненада, водят „Мобилтел”, БТК, Космо България Мобайл, следвани от Софийска вода, Еврофутбол и Фрапорт (операторът на летищата във Варна и Бургас). С най-високи маржове са телекомуникациите и транспорта, следва строителството, което с 21 компании в класацията (сравнително много) показва EBITDA, равна на 16% от оборота.

Никой не може да бие търговията с горива обаче с нейните 56% оперативна рентабилност, което е почти една пета от EBIDA на отрасъл Търговия.  Тук водещите компании са „Хювефарма“, „Лукойл България“ ЕООД, „Газтрейд“, „Ей И Ес Марица изток І” и „Скай Солар”.

В селското стопанство водеща е „Ромфарм Компани”, която има печалба преди данъци, лихви и амортизации от 135 млн. лева, следвана от Светослав Илчовски ЕТ и „Бисер Олива – 98” АД.

Най-ниската възвращаемост на собствения капитал е в индустрията, но най-ниската EBITDA спрямо оборота и най-висока задлъжнялост е в търговията.

Тъй като темата е и за индустриите, нека видим най-печелившите компании в преработващата промишленост.

предприятия с най-голяма печалба

Прави впечатление, че дори в традиционните сектори бившите държавни предприятия отстъпват място на нови бизнеси.

Най-интересното в тази класация са някои компании, за които няма да намерите нищо в официалните стратегии и историите на успеха, публикувани на страницата на Агенцията за инвестиции, Министерството на икономиката и други правителствени институции.

Те успяват тихо и това идва да покаже, че жизноспособният бизнес успява въпреки това накъде сочи икономическата политика.

В отрасъл електронни компоненти правят впечатление два производителя на медицинска техника – Сентилион със 70% марж на печалба и BTL Индустрийз, което е най-печелившото предприятие в сектора с 25 млн. лева печалба и 38% марж. И двете имат задлъжнялост под 1%, но не са голям работодател (с около стотина души).

Сентилион, което е с австрийско участие, има сертификат за инвеститор клас А (заради терена в София), докато BTL, част от международен холдинг, основан през 1993 г., не е ползвал държавна подкрепа. И двете имат проекти по ОП „Конкурентоспособност”, съответно за 3.6 и 1.3 млн. лева.

„Хамбергер” – най-печелившото предприятие в отрасъл каучук и пластмаси, е германска инвестиция в Севлиево, тясно обвързана с „Идеал Севлиево”. Този сектор е доста отворен за нови местни играчи като Готмар, Профилинк и др.

В производството на метални изделия лидер е МАТ ООД, което произвежда аварийни скоби за отстраняване на течове по водопроводната мрежа и носещи конструкции за фотоволтаици. С едва 68 работника това предприятие, собственост на трима разградчани, прави печалба преди лихви и амортизации от 37 млн. лева.

В производството на облекло с най-голяма печалба е Дзалли – инвестиция на италианската „Калцедония” в Габрово. Единственият представител на сектор Превозни средства е монтанското предприятие Крос, което изнася 90% от велосипедите си.

Също италианска е инвестицията в Дзобеле, Раковски – една от печелившите фирми в химическата промишленост. В този отрасъл, който остава доминиран от стари предприятия, с най-голям марж е една нова компания – Балев корпорейшън (произвежда освежители за коли и под марката Ареон и мокри кърпички): 380 души са създали печалба преди лихви и амортизации от 7 млн. лева. Дружеството не е ползвало държавна подкрепа, а според отчета му средната заплата е нараснала от 570 на 953 лева. Друго дружество с висок марж на EBITDA e „Ер Ликид” – френска инвестиция в Пирдоп. Както и в Севлиево е налице хоризонтална интеграция, като голяма част от произвеждания кислород и индустриални газове се продават на „Аурубис”.

В хранителната индустрия е по-трудно да се изведе пример за истински пробив. Редом с „Монделийз” (бившата Крафт Якобс Сушард), Нестле и Гудмилс България  (софийската мелница) се нарежда „Астра Биоплант” с 9 млн.  лв. печалба преди данъци, лихви и амортизации, но отрицателен финансов резултат). Това предприятие произвежда биодизел, а загубата се дължи на големите задължения към банки, има и неплатени данъци.

Две други предприятия – „Екопроекти” ЕООД и „Профекс Биопродукти” ООД, съответно с един и двама заети отчитат по около 7 млн. лв. печалба преди данъци, лихви и амортизация (съответно 87.5% и 99.6% марж). Ако те се изключат, най-печелившото дружество е „Яйца и птици – Зора” с марж 25 на сто.

Две от компании в раздел Други също заслужават интерес. „Амер спортс” е новото име на фабриката за ски в Чепеларе, която бе преместена в нова сграда след придобиването от едноименния финландски производител на ски „Атомик”. За нея работят над 600 души, а печалбата преди данъци, лихви и амортизации е над 8 млн. лева (11% марж). АПС Манюфекчъринг произвежда в Ботевград термопринтери за касови апарати, тахографи, банкомати и пр., като 90% от продукцията е за износ, а маржът на EBITDA надхвърля 30%.

Прави впечатление, че големите работодатели обикновено отчитат ниски оперативни печалби, като това е характерно особено като базови индустрии като металургията и тежката химия.

В индустрията единствените предприятията с над 1000 заети, които имат марж на EBITDA над 10% са „М+С Хидравлик” и „Интегрейтид Микро Електроникс България”, SKF Берингс, Аркус, Софарма, Биовет, Дзали, Е.Миролио, Калинел, Нестле. Някои фирми, занимаващи се с електрически компоненти и пластмаси са близо до този праг.

По принцип големите работодатели са по-печеливши в енергетиката (или поне бяха) и в транспорта.