Tag Archives: икономии

Намесата на популярния икономист Томас Пикети наруши равновесието в дискусията за евентуално преструктуриране на дълга на Гърция. Французинът посочи  като аргумент за необходимостта от облекчаване на гръцкия дълг случая с дълга на Германия, която през 1953 г. получава редукция на задълженията си в размер на 60%. Историята ни показва два начина една задлъжняла страна да…

Read more

Кемал Дервиш Макар и без изразена широка подкрепа през последните пет години, еврозоната не отстъпваше от стриктното съсредоточаване върху бюджетните ограничения и структурните реформи, въпреки сериозните социални последици не само в страните от периферията край Средиземно море и Ирландия, но и от „сърцето“ на ЕС като Франция. Ако лидерите от еврозоната не преосмислят подхода си,…

Read more