Адемов отхвърли увеличаване на необлагаемия минимум

Хасан Адемов

Няма да се въвежда необлагаем минимум и да се увеличават осигуровките, каза министърът на труда Хасан Адемов. Въвеждането на необлагаем минимум, равен на минималната заплата, би довело до 600-700 млн. лева дефицит в приходната част на бюджета. За това настояват от КНСБ и от Реформаторския блок.

Детските добавки ще бъдат увеличени с 5 лв. до 40 лв. (по-рано се обсъждаше 50 лв.). Увеличението на бюджетните заплати ще бъде с 5%, или с 10% от средата на годината, стана ясно от думите му. Индексацията на всички пенсии по швейцарското правило от средата на 2014 г. ще доведе до ръст на пенсиите с 3%.

Таванът на пенсиите ще се вдигне от 770 на 840 лева, което е 35% от тавана на осигурителния доход (2400 лева). Обсъждаше се да е 40%.

Адемов отхвърли предложението на КНСБ за увеличаване на осигурителната вноска.

Макрорамката на бюджета залага дефицит от 1.8%, като приходите са 37% от БВП към 37%, а разходите – към 39%.

„В годините на икономически растеж имаше инвестиции, но истината е, че България изостава в растежа на доходите. Стремим се да догонваме средноевропейските доходи, независимо от ситуацията на криза и да поддържаме социалния диалог, за да постигнем устойчиви решения“, допълни Адемов, цитиран от КРОСС.

По-рано КНСБ настоя за ръст 10% на заплатите в бюджетните дейности от 1 януари 2014 г., като в средното образование увеличението да е 14%, в центровете за спешна медицинска помощ, психиатричните центрове и центровете за кръвопреливане – с 20% ръст.

Според КНСБ увеличаването на вноската за фонд „Пенсии“ с 1% ще донесе допълнителен приход в размер на около 190 млн. лв. Предлага се още вноската за фонд безработица да стане 2 на сто, което ще осигури още 190 млн. лева.

Синдикатът отново настоя за криминализиране укриването на задължения за плащане на осигурителни вноски.

Предлага се също въвеждане на здравна осигурителна вноска върху доходи от собствености и други подобни източници за хора, които нямат доходи от труд и не са задължени да се осигуряват на друго основание (не са работещи, не са социално слаби, не са самонаети).