Гражданите и бизнесът раздробяват депозити заради гаранцията

пари, депозити

Банковата криза е довела до забележимо преструктуриране на депозитите в банките, показват данни на БНБ към септември 2014 г.. Вложителите се опитват да разделят влоговете, за да влязат в тавана на гаранцията.

Депозитите от 100 до 200 хил. лева са се увеличили с 4.7% на сто, на фона на общ ръст на депозитите на граждани с 1.6% през третото тримесечие на 2014 г. Гарантирани са депозити до 196 000 лева.

Следващата група – влоговете от 100 до 500 хил. лева, отбелязва спад на общата стойност на депозитите с 1.2%. Влоговете до 1 млн. лева обаче се увеличават с 1.9%. Най-силно – с 5.9% намаляват влоговете над 1 млн. лева. Може да се предполага за толкова големи суми е наложително да се търси диверсификация на риска, освен това е възможно да има износ на капитал (транзакционните разходи и формалности по откриване на сметки в чужбина са спирачка в някои случаи)

Тенденцията се вижда ясно и при депозитите на бизнеса. Средният им ръст за тримесечието е със 7.8%, като той е най-голям именно в диапазона над 100 хил. до 200 хил. лв. – ръст със 13 на сто само за едно тримесечие.