Tag Archives: фискален резерв

Банките намалиха средствата си в БНБ с 1.55 млрд. лева през януари, показва месечният баланс на управление „Емисионно“. Предвид продължаващия ръст на депозитите е малко вероятно това да се дължи на намаляване на минималните задължителни резерви. Възможно е причината да е въведената отрицателна лихва върху свръхрезервите на банките. Балансът на валутния борд също така сочи…

Read more

Растат призивите да не се взема нов държавен заем заради фалита на КТБ и осигуряването на ликвидна подкрепа на банки. Поради кратките срокове, след като бе загубен повече от месец за конструирането на новото правителство, намирането на алтернативни решения обаче става все по-трудно. Предложенията обаче поставят началото на дискусия за това кой трябва да плаща…

Read more