Tag Archives: финансиране

Продължаваме темата Дали въпросът с ниския растеж изобщо е във властта на централните банки? За да си отговорим, трябва да се потърсим обяснение за причините за новата нормалност. Това прави Тайлър Коен в публикуваната през 2011 г. книжка „Голямата стагнация: Как Америка изяде всички достъпни плодове на модерната история, разболя се и (накрая) ще се…

Read more

Нова оперативна програма (Инициатива за МСП), предназначена специално за малките и средни предприятия, ще разпредели 102 млн. евро. Тези средства не бяха предвидени при първоначалното разпределение на еврофондовете, те трябва да бъдат преразпределени от одобрената Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Средствата, предоставени от европейския фонд ще бъдат увеличени, така че общият размер на отпуснатите…

Read more