Tag Archives: еврооблигации

Цената на новите облигации, емитирани от България в края на март, рязко се понижи, в резултат на което доходността по 20-годишната емисия надхвърли 4 на сто. Спадът на цените отразява разпродажбите на пазарите на облигации през последния месец, включително на германските облигации, с които обикновено се сравняват българските книжа. Български инвеститори купиха 25% от еврооблигациите…

Read more

България пласира повече облигации на международните пазари от прогнозите, като обемът достигна 3.1 млрд. евро. Това е рекордна емисия външен дълг за страната. Книжата се емитират в съответствие със средносрочната програма на стойност 8 млрд. евро в тригодишен период, която парламентът одобри миналия месец. Таванът на външния дълг, който може да се емитира тази година…

Read more