Забраниха на „Евроинс“ да продава „Гражданска отговорност“ в Румъния

Евроинс

Румънската Комисия за застрахователен надзор е наложила на Евроинс Румъния временна забрана да продава застраховки на територията на страната. Решенията са били взети след внезапната проверка, извършена през месеците май-юни 2013 г. Проверката е установила нарушения като занижаване по по неоправдан начин на размера на обезщетението, забавяне на плащания и други. Евроинс има 21% дял на румънския пазар.

В съобщението на Комисията за застрахователен надзор се казва, че временната забрана за продажба на застраховки по ГО на автомобилистите ще бъде отменена след изпълняването на конкретни изисквания на регулатора, свързани с промяна на процедурите в отделите Ликвидация и Информационни системи, с което се цели да се подобри работата на тези отдели.

През месец юни 2013 година в застрахователната компания беше извършена пълна проверка на дейността й, като единствената санкция, първоначално наложена на Евроинс Румъния, беше глоба на директора на отдел Ликвидация на застрахователната компания, заедно с наложени подобни наказания и на други застрахователни компании, проверени по същото време. Независимо от това, с вчерашното си решение застрахователният регулатор, е преразгледал становището си, коментираха от компанията днес.

За Еврохолд България АД решението на румънския регулаторен орган е изненадващо, тъй като мерките, поискани от застрахователния регулатор са изпълнени, казват от Еврохолд.

Еврохолд има приходи от продажба през първото полугодие от 272.9 милиона лева, според консолидирания му отчет, обявен вчера. Застраховането и здравното осигуряване осигуряват най-голям дял от приходите – 70%, а само румънското застрахователно дружество има дял от 44% от консолидираните приходи. Евроинс Румъния отчита брутен премиен приход от 122.3 милиона лева, което е доста повече от българското застрахователно дружество – 38.2 милиона лева. В отчета на компанията се споменава за доста случаи на застрахователни измами и за това, че румънското правосъдие „което продължава да е жестоко спрямо застрахователния бизнес в случай на съдебни спорове“.

Преди дни стана известно, че холандската Achmea е решила да продаде бизнеса си у нас (това са “Интерамерикан България” ЗАЕД и “Интерамерикан България Животозастраховане” ЕАД) на застрахователната група на “Евроинс”.