Споразумението със САЩ ще засегне и обществените поръчки

пари

Споразумението за трансатлантическо търговско и инвестиционно партньорство между ЕС и САЩ ще засегне не само митата, но и либерализацията на услугите, нетарифните ограничения, взаимното признаване на тестовете на стоките, хармонизиране на стандартите за храните. Ще се наложат промени в договореностите за защита на инвестициите, както и обществените поръчки. Това стана ясно на дискусия в БТПП.

Българският евродепутат и член на Комисията по международна търговия Метин Казак заяви, че същинското начало на преговорите ще бъде през март, когато започва четвъртият им кръг.

Има чувствителни теми като ГМО, регулаторните режими за контрол на стоките и храните. Двете страни трябва да положат сериозни усилия за синхронизиране на тези стандарти и изисквания. Всичко ще зависи от това доколко те ще намерят баланса между националните си интереси и интереса на гражданите, заяви Казак.

„ Дневният обмен на стоки и услуги между Европа и САЩ днес възлиза на 2.6 млрд. долара. Двете икономики инвестираха приблизително по 4 трилиона долара една в друга и американските инвестиции в ЕВропа са 3 пъти по-големи, отколкото тези в Азия, а европейските инвестиции в САЩ са 8 пъти повече от тези в Китай и Индия, взети заедно. Днес повече от 13 млн. души дължат работата си на разрастващите се трансатлантически отношения“, посочи той. Метин Казак съобщи, че се очаква Споразумението за свободна търговия между ЕС и САЩ да донася 100 млрд. евро годишно за двете страни.

Ръководителят на икономическия отдел на американското посолство в СофияРобин Брукс изтъкна, че икономическите отношения между Европа и САЩ обхващат 1/3 от цялата търговия на стоки и услуги и половината от световната икономика. Всеки ден между Европа и САЩ се осъществява оборот от 2.7 млрд. долара и повече от половината от американските инвестиции в чужбина са в ЕС, добави тя.

Клейс Бенгсон, съветник на еврокомисаря по търговията Карел Де Гухт търговията,  поясни, че Споразумението касае не само бариерите пред търговията, но и регулаторните системи и възможностите за уеднаквяването им. Той даде пример с изпитанията за безопасност на самолетите, при които вече има взаимно признаване. Бенгсон призна, че съществуват опасения, свързани с ГМО и стандартите за храните, но заяви, че ЕС няма да вдигне забраната за месо, третирано с хормони. За всички стоки, особено промишлените, ще бъде договорено намаление на митата, каза съветникът.

Диана Найденова, директор „Външноикономическа политика“ в Министерството на икономиката и енергетиката съобщи, че след подписването ще се създаде електронна мрежа за обмяна на информация между МСП от ЕС и САЩ, европейският портал за търговски марки ще се обвърже с този на САЩ, ще се сближат правилата за произход на стоките и ще се защитят географските означения.
Очакванията са това споразумение да даде тласък на малките и средни предприятия да получат по-улеснен достъп до пазарите на другата страна, твърдят представителите на ЕК и САЩ. В същото време съществуват опасения, свързани с правата на инвеститорите да водят дела. Ще се стремим да намерим баланс между правото на страните да провеждат политики, например в областта на околната среда, и гаранциите, които търсят инвеститорите, че няма да загубят вложенията си, каза Бенгсон.