500 млн. от ЕИБ подкрепят европроекти

Евро

Правителството одобри структурен заем от Европейската инвестиционна банка в размер до 500 млн. евро.

Отпусканите пари са за проекти до 2020 г. и ще подпомогнат националното съфинансиране по проектите, реализирани чрез еврофондовете.

Финансираните проекти са насочени към развитието на железопътната и пътна инфраструктура, интегрирането на националната транспортна мрежа с тази в Евросъюза, подобряването на системите за управление на водите и отпадъците и постигането на устойчив икономически растеж.

Средствата от ЕИБ частично ще покриват българския принос във финансиране изпълнението на мултисекторни и инвестиционни схеми по оперативните програми в областта на транспорта, включително градски такъв, околна среда, както и избрани транспортни схеми, одобрени в рамките на механизма за свързване на Европа. Предвидена е възможност за ползване на средства от заема и за останалите оперативни програми по искане на правителството на Република България след анализ и одобрение от Европейската инвестиционна банка.

Срокът на заема е 25 години със 7-годишен гратисен период, като е предвидена възможност за средносрочно и дългосрочно погасяване от централния бюджет. Средствата ще бъдат усвоявани максимално на 20 транша, като максималният размер на всеки транш е 25 милиона евро. Предвидена е възможност за авансово усвояване на част от средствата от заема с първия транш, като максималният му размер не може да увеличава 30% от общия размер на заема. Молби за отпускане на средства ще може да се изплащат до 30 август 2023 година, а средствата ще се усвояват до 31 декември 2023 година.