Tag Archives: ЕИБ

Правителството одобри структурен заем от Европейската инвестиционна банка в размер до 500 млн. евро. Отпусканите пари са за проекти до 2020 г. и ще подпомогнат националното съфинансиране по проектите, реализирани чрез еврофондовете. Финансираните проекти са насочени към развитието на железопътната и пътна инфраструктура, интегрирането на националната транспортна мрежа с тази в Евросъюза, подобряването на системите…

Read more

Двамата основни акционера на Първа инвестиционна банка отправиха търгово предложение към малките акционери, съобщи БФБ-София. Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев са придобили днес 14920000 броя акции от Първа инвестиционна банка. В резултат двамата вече притежават по 46 750 000 акции или общо делът им надхвърля 85 на сто. Заради това двамата отправят търгово предложение за…

Read more