Поколения разделят Източна Европа от Западна

Валути, евро

Много бивши комунистически страни от Източна Европа и бившият Съветски съюз са заплашени от устойчивата разлика с жизнения стандарт на по-развитите икономики. Предупреждението се съдържа в годишния доклад на ЕБВР.

Според него страните от Източния блок се въртят в омагьосания кръг на рецесията и забавянето на на реформите. При такова темпо, според ЕБВР, „конвергенцията с жизнените стандарти в Западна Европа ще спре за някои държави и ще се забави до пълзене напред за много други“. Само балтийските републики и страните от Централна Европа ще могат да достигнат 60% от дохода на човек от населението в ЕС-15 през следващите 20 години. Но все пак подновяването на реформите би позволило на тези страни да ускорят растежа до нива, които да им позволят да догонят развитите демокрации.

Докладът отбелязва, че преди финансовата криза притокът на капитали и силният ръст осигуряваха по-бърза конвергенция в Източна Европа. През последното десетилетие много малко неща се случиха в областта на икономическите реформи в региона, коментира главният икономист Ерик Берглоф.

Миналата седмица банката прогнозира по-бавен от очакваното ръст от 2.8% през следващата година в 30 страни от Източна Европа и Централна Азия, където тя извършва дейност. Тази година се очаква ръст от 2% – най-ниският в региона от 15 години, изключвайки рецесията от 2009 г.

Ниският ръст отразява на първо време трудната външна среда. С нейното подобряване се очаква слабо повишаване на ръста през 2014 г. , то това няма да разсее повечето проблеми, които са дългосрочни.

При сегашните политически и институционални условия и липси на реформи ръстът на производителността ще остане слаб – средно 2-4%, през следващите 10 години и ще намалее още повече през последващото десетилетие, предупреждава банката.

Предупреждението на ЕБВР идва след това на други институции, например МВФ, който миналия месец предупреди, че потенциалният ръст в Централна, Източна и Югоизточна Европа е по-малко от половината от това, което беше преди кризата от 2008 г. Фондът отдаде това на по-малките инвестиции в нови мощности, поради намалялото кредитиране от страна на западните банки, които доминират пазара в Източна Европа. Той прогнозира потенциален ръст за периода 2013-2017 г. от 2.3% на фона на 1.7% през 2008-2012 г. и 5.2% през 2003-2007 г. (Потенциалният ръст се основава на капацитета на икономиката при пълно натоварване на мощностите и пълна заетост, тоест нивото, което не води до прегряване.)

[textblock style=“4″]Намалява подкрепата за пазарните реформи
пазарни реформи
В 15 страни подкрепата за пазара е намаляла, показва проучването. Това е особено характерно за новите страни-членки на ЕС. България обаче е изключение. У нас подкрепата за пазара расте и по този показател сме на второ място в ЕС. С най-голяма подкрепа за пазарните реформи се отличават Узбекистан и Монголия.[/textblock]