Наплив на фирми за субсидирана заетост създаде напрежение

Ивайло Калфин

Социалният министър Ивайло Калфин обяви, че ще има разширяване на схемата за наемане на трайно безработни над 29 години с пари по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Заради малкия ресурс по схемата „Обучения и заетост” и странния критерий – класирането по поредност на входящи номера, имаше много недоволства от отхвърлени кандидати.

Само за ден Агенцията по заетостта изчерпа финансовия ресурс на първия етап по схемата. Тя е насочена към безработни граждани над 29 години и цели връщането им на пазара на труда. Според съобщението на АЗ схемата „Обучения и заетост” се реализира на два етапа.

Тя стартира на 25 март, а на 28 март бе съобщено, че вече е надвишен заделеният финансов ресурс от 8 млн. лева. Затова агенцията преустанови набирането на заявки от работодатели.

Програмата е предназначена за трайно безработни, като се поемат осигуровките и заплати, равни на МОД за съответната длъжност за една година.

Схемата, както и други програми на АЗ, таргетират безработни лица от уязвимите групи, но класирането става по ред на постъпилите заявки. Това бе една от причините за недоволство на отхвърлените кандидати. Те твърдят, че този критерий не е бил споменат в документацията.

Друг повод за недоволство бе фирма на два дни, която е сред одобрените кандидати – става дума ЕООД, вписано в регистъра на 23.03.2016 г. с уставен капитал 100 лв. То ще получи финансиране за 29 лица, а според консултанти за два дни е невъзможно за нова фирма да събере всички документи по програмата, включително удостоверения от окръжния съд и НАП.

Консултантите по европроекти протестират и срещу забавянето на сроковете за оценка и класиране на фирмите по другите схеми по Оперативната програма.

Нови схеми за младежи

Поради големия интерес на безработни младежи до 29 години включително и работодатели към схема „Младежка заетост“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Агенцията по заетостта удължава срока за набиране на заявки за свободни работни места до 30.06.2016 г., съобщиха още от ведомството.

Целта на схемата е да се повиши конкурентоспособността на младежите чрез осигуряване на възможност за стажуване или обучение по време на работа. Това ще улесни прехода от образование към заетост и ще доведе до натрупване на ценен професионален опит, необходим за заемане на свободни работни места, заявени от работодатели.

Поради изчерпване на средствата за субсидиране на заетост и разкриване на свободни работни места за младежи в София-град Комитетът за наблюдение на оперативната програма е взел решение за увеличаване финансовия ресурс от Европейския социален фонд с 5 млн. лв. Така ще бъдат разкрити допълнително най-малко 1 100 работни места за младежи с адресна регистрация на територията на София-град.

Работодателите могат да подават заявки за разкриване на свободни работни места за младежи, които имат регистрация в  бюрата по труда, както на територията на София-град, така и в цялата страна. Срокът за кандидатстване по схема „Младежка заетост” се увеличава до 30.06.2016 г. или до изчерпване на финансовия ресурс. Всички документи ще се обработват по реда на тяхното постъпване.