Парламентът одобри дуалната система

Парламент

България ще въведе дуалното обучение и защитени професии. Това стана ясно, след като парламентът  прие на първо четене законопроект за промени в Закона за професионалното образование и обучение, предложен от Коалиция за България, както и проект на ГЕРБ.

Дуалната система дава възможност за професионалното обучение и по пътя на обучение чрез работа. Очакванията са тя да доведе до намаляване на отпадащите от училище по социални причини, тъй като учениците ще получават заплащане за производствената практика.

Предлага се и система за валидиране, която включва идентифициране и признаване на неформално придобити знания. Законопроектът предвижда въвеждане на модулна организация на професионалното обучение, като се регламентират задължителни модули за професионална подготовка и общият им хорариум. Графикът на воденото обучение ще се договоря с работодателите. Много подробности остават неясни, например, какво заплащане ще получават децата и как ще се разпределят ангажиментите и финансирането на системата.

От ПГ на Коалиция за България предлагат също и въвеждане на „защитени професии“, които не са престижни за младите хора, но са нужни на бизнеса, като заварчици, шлосери, строители на релсови пътища и съоръжения, маркшайдери, монтьори на подемно-транспортна, пътностроителна и жп техника, оператори на металорежещи машини, асансьорни техници и други.

Промените, предложени от ГЕРБ, също предвиждат въвеждане на Списък на защитени от държавата професии, с което се подпомага осигуряването на необходимите кадри в стратегически за страната отрасли. В законопроекта е заложено и въвеждане на Европейско приложение към свидетелството за професионално обучение. От ГЕРБ предлагат също въвеждане на т. нар. дуално обучение.