По 300 лв. заплата на ученици за практика в завод

обучение

Промените в Закона за професионалното образование вече са готови и до 15 ноември ще влязат в комисията по образование в НС, съобщи министърът на образованието проф. д-р Анелия Клисарова. Той въвежда дуалното обучение на ученици в професионалните гимназии.

Регламентира се включването на кредитната система, така че учениците да могат да преминават от една професия в друга и се урежда участието на бизнеса в изработването на учебните планове по практика.

„2 дни учене и 3 дни практика няма да ги ощети откъм обучение, това бе голяма дискусия – важно е да направим така, че функционалната грамотност да се повиши. Те няма да бъдат ощетени, никъде не е казано колко дни ще учат и колко ще работят. По новия план професионалната гимназия ще е от 7-и до 12-и клас, т.е. държавните изисквания ще бъдат абсолютно спазени. Всички ще могат да участват в матурите и да продължат във ВУЗ, ако желаят“, каза министърът, цитирана от „Народно дело“.

В проекта „Ученически практики“ по ОП Развитие на човешките ресурси досега са се включили 8300 работодатели. 12 800 ученици от 378 професионални гимназии в страната са се включили в проекта. 11 500 от тях вече са завършили 240-часовата си практика. 8473 работодатели са се регистрирали по програмата. 2352 от тях са публикували обяви за 19 211 места за практиканти.

Най-търсените професии за икономиката на страната в момента са шлосери, заварчици, асансьорни техници, има необходимост от кадри за хранително-вкусовата промишленост. Според проф. Клисарова професиите трябва да бъдат определяни по региони според нуждите – например във Варна да се наблегне на морските специалисти. Тези професии ще бъдат защитени, което означава, че ще се допускат маломерни паралелки – с по-малко от 18 деца. Т.е. независимо от броя на децата, професията ще бъде финансирана, за да се отговори на потребностите от този тип кадри.

Свързването на обучението с практиката и мотивирането на тийнейджърите да овладеят бъдещата си професия е много важен момент според министър Клисарова. За 240 часа практика учениците вземат 300 лв. По този начин по-малко възпитаници на гимназиите ще отпадат от обучение – поради социални причини, заяви проф. Клисарова. Изследвания показвали, че в България липсата на пари за транспорт или за пребиваване в друг град заради училището са сред основните причини младите хора и родителите им да се отказват от завършване на образование.

По-късно на среща в УНСС Клисарова заяви, че в бюджета за следващата година се предвиждат между 5 и 7% повече средства за издръжката на един ученик в професионално училище и за децата със специални образователни потребности.

[textblock style=“4″]По данни на Евростат през 2012 г. младежката безработица в ЕС е била 23%, за България този процент е 28%. През 2012 г. в България е имало 815 хиляди млади хора на възраст 15-24 години, от които 178 хиляди са били наети на работа, 70 хиляди са били безработни и 567 хиляди са били икономически неактивни.[/textblock]

Свързани новини [related limit=“5″]