Енергиен борд или национализация на ЕРП

Драгомир Стойнев

Ако електроразпределителните дружества не изплатят дълговете си към НЕК и се стигне до процедура за отнемане на лицензите им, държавата може да придобие лицензите на трите ЕРП, заяви министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев.

Той заяви, че процедурата по отнемане на лиценза е неизбежна, ако до вторник ЕВН, ЧЕЗ и Енерго-про не изпълнят ангажиментите си. (Това няма да е първи случай, когато ЕРП са заплашени от отнемане на лиценз. Миналата година такова производство имаше срещу ЧЕЗ.)

Миналата седмица ДКЕВР нареди на трите дружества да преведат задържаните от тях 318 млн. лева на НЕК. Според Драгомир Стойнев от ЕВН погазват българските закони, тъй като не са платили и лев от дължимата фактура за февруари. „Фактурата е за 67 млн. лева, те не са платили нищо“, коментира той.

Едно от дружествата – Енерго Про, обясни как се е стигнало до тази ситуация. От компанията заявяват, че през месеците декември 2013 г. и януари 2014 г. плащанията към НЕК са били намалени с размера на суми, които НЕК дължи на компания за задължително изкупуване на енергия по Закона за енергията от възобновяеми източници. През споменатите месеци Енерго-Про Продажби си е прихванала сумите, които са дължими за задължителното изкупуване на зелената енергия за периода от 1.7.2012 г. до 30.6.2013 г.
Поводът за това е, че методиката за компенсация на разходите за зелена енергия, приета с протоколно решение на ДКЕВР от 16.07.2012г. бе окончателно отменена с решение на ВАС от 5.11.2013 г. „На практика отмяната на методиката от страна на ВАС означаваше, или органът, приел методиката (ДКЕВР) да даде указание как ще бъдат компенсирани разходите, направени за изкупуване на зелена енергия през периода от 1.7.2012 г. до 30.6.2013 г., или да бъде приложена старата методика, която действаше преди отменената. Тъй като ДКЕВР не даде указания,  поради липса на избор,нашето дружество приложи старата методиката, при която НЕК следва да възстановява на крайните снабдители разходите за всеки мегаватчас произведена зелена енергия.“
Приз декември 2013 и януари 2014 година Енерго-Про е прихванал общо 46,3 милиона лева.

Българската фотоволтаична асоциация предложи въвеждането на енергиен борд с подкрепата на Европейската комисия, Световната банка, Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), които могат да осигурят необходимото финансиране за преструктурирането, финансовото оздравяване и модернизирането на сектора.

Считаме за спешно необходимо привличането на авторитетни международни институции, които да подкрепят реформите в сектора и гарантират спазването на принципите на Третия енрегиен пакет, осигурявайки прозрачност и дългосрочна финасова стабилност на системата. Допълнителна гаранция за реформи би представлявало осигуряването на техническа помощ за ДКЕВР и назначаването на външен мениджмънт, който да управлява БЕХ АД и НЕК ЕАД в условията на публична отчетност и конкурентна среда, предлагат от бизнес групата. Според нея постъпателно се приемат решения, които са незаконосъобразни, дискриминационни и целят заобикаляне на европейските задължения, които има България. Държавните органи настройват едни електроенергийни производители срещу други, твърдят те. „Необосновано намаляване цените на тока за крайни потребители доведе до хронични дефицити и декапитализиране на енергийните предприятия. В същото време редица оперативни разходи в системата бяха увеличени, като всички стари неефективности се запазиха. Без ясна финансова обосновка бяха поети ангажименти за нови крупни инвестиционни проекти, които допълнително влошават финансовата позиция на държавните дружества в енергетиката.“