Tag Archives: доходи

Съгласието на вицепремиера Валери Симеонов с отдавнашното настояване на работодателите да отпаднат доплащанията за прослужено време предизвика разнопосочни коментари. Това е перфектната тема за лятна буря, тъй като засяга всички и всички имат мнение (най-често, предопределено от възрастта). Но ако се подходи сериозно, темата всъщност e сложна. Тя не е сама по себе си. За…

Read more

През последните години редица фактори направиха обичайните макроикономически показатели, които измерват тенденциите в световната икономика, ненадеждни. Основният източник на несигурност е финансиализацията или растящата тежест на финансовото посредничество, което води до раздуване на цените на активите и високи вълни на подеми, последвани от сривове, които надхвърлят обичайните колебания в рамките на бизнес цикъла. Към това…

Read more