АЕЦ на загуба, „касичката“ на бюджета изпразнена

Левове

Финансовите резултати на държавните предприятия за първото полугодие се влошават. Изненадата е, че някои печеливши дружества, които досега играеха ролята на своеобразен буфер, като Държавната консолидационна компания (ДКК), вече не са в състояние да бъдат резервната каса на правителството. Тежко е положението в държавната енергетика.

АЕЦ „Козлодуй“ отчита загуба от 3.8 млн. лева за първото полугодие. Причина за този необичаен финансов резултат са намалелите продажби на електроенергия. Освен свиването на вътрешния пазар, това се дължи и на проблемите с износа, които според отчета на дружеството идват от високите добавки към цената (те отпаднаха в новия енергиен модел). Дори се наблюдава внос и транзит на евтина енергия в и през страната, пише в отчета.

Освен това дружеството още не е внесло дивидента си към БЕХ за по-миналата (2011 г) и вноските се разсрочени, става ясно от документите.

НЕК формално отчита печалба от 19 млн. лева след загуба през миналата година. Но тази печалба не идва от оперативната дейност, а от дивиденти от асоциирани предприятия. Освен това в отчета пише, че причината за тази печалба е и включен като приход студен резерв към ТЕЦ „Марица Изток“ 1 и 3, който ЕСО не признава. „С елеминиране на неразплатения студен резерв финансовият резултат на НЕК ЕАД за първо полугодие на 2013 г. би бил загуба в размер на 156 007 хил.лв.„, според документа.

Електроенергийният системен оператор също е на загуба, която достига 8.5 млн. лева.

ТЕЦ „Марица изток“ 2, която бе на загуба през първото тримесечие, излиза на печалба от 2.9 млн. лева. Приходите намаляват с 14% (при двоен спад на продажбите на свободен пазар, вкл. износ и увеличени плащания за разполагаемост). Според дружеството намаляването на приходите се дължи на добавките върху цената на износа и факта, че ЕСО е изкупувал приоритетно тока от съседните централи – „Ей и Ес – 3С Марица изток 1” ЕООД и „Контур Глобал Марица изток 3” АД, и от ВЕИ.

Булгаргаз има печалба от 2.6 млн. лева, като намаляването на разходите му (с 23%, поради поевтиняването на газа) е по-голямо от спада на приходите. В същото време драстично намаляват паричните средства – от 112 млн. лв. до по-малко от 40 млн. лева.

Българският енергиен холдинг, който събира дивидентите на енергийните компании, отчита печалба от 251.8 млн. лева към 30 юни 2013 г. в сравнение с 339.6 млн. лева година по-рано. Холдингът посочва, че по-добрият резултат за миналата година идва от предвиденото тогава изискване в постановлението за бюджета дъщерните му фирми да преведат 100% печалбата си за минали години.

Паричните му средства се увеличават от 75.7 млн. лева към 31 декември 2012 година на 151.8 млн. лева, но холдингът още не е превел дивидента си към държавата. Докато към 30 юни миналата година според отчета са паричния  поток са били преведени в бюджета 141 млн. лева. Всъщност данните показват, че сега БЕХ няма пари да преведе дивидента си в пълен размер. Правителството удължи срока за плащане на дивиденти от държавните фирми, именно поради тежкото състояние на фирми от енергетиката.

Изненадата е Държавната консолидационна компания, в която постъпиха приходите от продажба на миноритарни дялове на ЕРП-тата (заради това компанията миналата година отчете значителна печалба). Оказва се, че тя вече е превела тези средства в държавния бюджет, което означава, че до края на годината хазната може да очаква неособено големи приходи от дивиденти. Месечните данни за данъчните приходи показват, че преводът (надвишаващ например вноската на БНБ) е бил направен най-вероятно през май и това е причината за излишъка, отчетен през този месец.

В резултат на това, както и на влагането на други 35 млн. в капитала на закъсалото предприятие ВМЗ, в резервната касичка на правителството са останали само 11 млн. лева (при 187 млн. лева към 30 юни 2012 г.).

„Кинтекс“ отчита спад на печалбата до 1.2 млн. лева, но очаква подписване на договор с Индия за 55 млн. долара през третото тримесечие.

Свободните парични средства на РВД също намаляват – от 143 на 126 млн. лева. Дружеството увеличава печалбата си за полугодието до 3.2 млн. лева (трябва да се има предвид сезонността на резултатите му).

Летище София с парични средства от 101 млн. лева и удвоена печалба до 9 млн. лв. е сред компаниите с добри резултати.

Прочетете още:

С какви резерви разполага правителството

Какво показаха отчетите на държавните фирми за първото тримесечие