ДКЕВР предлага нова такса за производителите на енергия

ВЕИ

Нови такси върху приходите на производителите на енергия, разсрочване на договорите с ВЕИ и, може би, проверки за нередности при присъединяването им са мерките, обещани от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) срещу ново поскъпване на тока. Комисията повиши цената на електроенергията с 10%, като многократно бе обяснено, че увеличението на цените осигурява само една пета от необходимото за запълване на енергийните дефицити.

ДКЕВР предлага всички дружества в сектор „Енергетика“ да плащат такса за подпомагане на енергийно бедните.

„Това е съвсем груба идея. Как ще бъде направено – във всички случаи трябва да бъде по някакъв начин равноправно“, обясни председателят на регулатора Светла Тодорова, цитирана от БНР. В края на миналата година парламентът въведе такса от 20%, но само за производителите на вятърна и слънчева енергия. Тя бе отменена от Конституционния съд, по искане на президента Росен Плевнелиев.

За да бъде стабилизиран енергийният сектор и за да няма шоково поскъпване на тока, ДКЕВР ще търси варианти за разсрочване на договорите с производителите на енергия от възобновяеми източници. Подобни преговори се водят и с ТЕЦ „Марица Изток“ 1 и 3, обясни неотдавна министърът на икономиката и енергетиката Васил Щонов.

В дейността на някои ВЕИ са открити нарушения, обясни Светла Тодорова. Те са получавали разрешения и са били присъединени към мрежата, без да са напълно изградени. Бързането е било, за да се хване последният възможен момент за присъденяване пред юли 2012 г., когато изкупните цени, фиксирани в договорите за следващите 10 години, бяха значително по-високи. Трябва да бъде установено безспорно, че обектът е продължил да бъде изграждан и след издаването му на разрешение, заяви Тодорова. Според нея обаче комисията няма бюджет и за това не може да извърши проверките.

До две седмици ще има становище по процедурата за отнемане на лицензите на електроснабдителните дружества, обеща председателят на регулатора. Тя допълни, че новото правителство подготвя промени в Закона за енергетиката, които трябва да гарантират независимостта на ДКЕВР.

Двама шефове на ДКЕВР подадоха трудно оставки

ток

Председателят на ДКЕВР Боян Боев и членът на комисията Лили Младенова заявиха, че ще подадат оставки след среща с министъра на икономиката Васил Щонов. Но третият член на комисията, чиято оставка бе – поискана – Еленко Божков, отказа да направи това. Поради съмнения за конфликт на интереси, служебното правителство смята за редно Божков да бъде отстранен като член на ДКЕВР, съобщиха от министерството. Той заяви пред БНР и БНТ, че ще сезира Комисията за конфликт на интереси с искане да бъде проверен.

По-рано и тримата отказаха да подадат оставките, поискани от служебното правителство в сряда. Не са налице обстоятелства, които да налагат, каквато и да е промяна в състава на ДКЕВР, преди да бъде оценен реалният положителен ефект от предприетите от Комисията в сегашния й състав действия.

Кои точно решения, взети от сегашния състав на ДКЕВР, представляват неизпълнение на задълженията на регулатора за защита на обществото, питат реторично членовете на ДКЕВР. Каква е различната експертна визия за развитие на сектора, която се предлага в момента, и не би ли могла тя да бъде предмет на обсъждане с регулатора, заявяват още те, визирайки енергийния борд.

В пространно изявление се посочват проблемите на сектора и решенията, които комисията предлага.

Според комисията са предприети редица мерки за оздравяване на сектора, положителният ефект откоито  ще бъде усетен в един средносрочен период не по-кратък от 5 години, като ще се избегне рязкото увеличение на цените, както за индустрията, така и за крайния потребител.

Проблемите в електроенергийния сектор, с които се сблъска комисията са свръхпроизводство на електроенергия от ВЕИ и електроенергия по
дългосрочни договори със задължително изкупуване на високи цени; намаляващо потребление на регулирания пазар, вследствие на либерализиране на енергийния сектор; дефицити от минали периоди, породени от отменени методики и неточно прогнозиране на произведена енергия от ВЕИ и експлозивното въвеждане на фотоволтаици в експлоатация през м. юни 2012 г.

Бяха направени пълни одити на електроразпределителните дружества, които установиха изключително много нарушения. Започнаха проверки на всички производители от ВЕИ-сектора по отношение на процедурите на присъединяването им. Предстои приключването им в съвсем кратки срокове. В ход са и проверки на всички търговци на електроенергия. Предприети са и действия по отношение пълното прилагане на регламенти 1227/2011 и 543/2013 на Европейския парламент, отнасящи се за прозрачността на пазара на търговия с енергия и предоставяне и публикуване на данни за пазарите на електроенергия.

Бяха изпратени две жалби до Европейската комисия във връзка с предоставяне на неправомерна държавна помощ по дългосрочните договори за изкупуване на електроенергия и прекомерна държавна помощ за ВЕИ-производителите.Накрая се посочва, че от от 1 юни 2014 година действа балансиращ пазар на електроенергия, с което разходите за балансираща енергия се поемат и от производителите. Това води до облекчаване на цената за крайните потребители.

Според комисията от общо  3 млрд. лв. дефицити в НЕК само за половината е от компетенциите на ДКЕВР да намери подходящ механизъм за компенсиране. В тази връзка със своето ценово решение, влязло в сила от 1 юли 2014 г., комисията определя механизъм за компенсиране на близо 1 млрд. лв. в рамките на следващите 5 години. За некомпенсираната разлика след приключване на регулаторния одит на НЕК предстои да бъде определен подходящ механизъм, така че да не се допусне рязко повишение на цената на електроенергията. Всякакви други разходи на НЕК, несвързани с лицензионната дейност, като например изграждането на АЕЦ Белене и хидровъзела Цанков камък, не подлежат на включване в крайните цени и са извън обхвата и компетенциите на комисията.

Обновена на 29 август 2014